Yazarlarımız arşivleri | Sayfa 4 / 5 | Enerji ve Maden DergisiEnerji ve Maden Dergisi | Page 4

Yazarlarımız arşivleri | Sayfa 4 / 5 | Enerji ve Maden Dergisi

28 Eylül 2015
Kategori
Yazarlarımız
Comments 0

SAT-GERİ KİRALA İŞLEMİ VE VERGİSEL AVANTAJLAR

İşletmeler varlıklarını çeşitli şekillerde finanse edebilmektedir. Bunlardan birisi de finansal kiralama işlemidir. Finansal kiralama, bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, finansal kiralama kuruluşu (Leasing Firması) tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi işlemi ile sağlanmaktadır. 13.12.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunun 18. […]


28 Eylül 2015
Kategori
Yazarlarımız
Comments 0

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ – ESNAF ÖRGÜTLERİNİN KATKISI / AHİLİK

6331 Sayılı yasa çıkalı üç yılı aşkın bir süre olmasına karşılık, sanayi işletmelerinden çok büyük bir bölümünün İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti almadıkları gerçeği üzerinde düşünmek gerek. Ne yapılabilir? Denetimler artırılabilir. Hizmet alanlara özendirici ayrıcalıklar sağlanabilir. Kamu spotları ile işveren ve çalışanların konuya ilgisi artırılabilir. Toplumu bilgilendirme ve eğitme amaçlı televizyon programları yapılabilir. Denetimlerin artırılmasının […]


28 Eylül 2015
Kategori
Yazarlarımız
Comments 0

MADENLERİN EKONOMİ VE KALKINMADAKİ ÖNEMİ – TÜRKİYE’DE BUGÜNKÜ DURUM

Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin yüzde 90’ı doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlanmaktadır. Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsanlar ilk çağlardan itibaren madencilik faaliyetlerine ve madenlerden yararlanmaya başlamışlar, bu faaliyetlerin sonucunda da medeniyetin doğuşunu sağlamışlardır. Günümüzün […]


23 Eylül 2015
Comments 0

TMMOB 3. JEOTERMAL KONGRESİ

TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. TMMOB 3. Jeotermal Kongresi ve Sergisi 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilecektir. İlki 2007, ikincisi 2009 yıllarında yapılan TMMOB Jeotermal Kongresi ve Sergisi; gerek üstün bilimsel ve teknik niteliği gerekse jeotermal sektörünün tüm paydaşlarını kucaklayan yapısı ile ülkemiz jeotermal sektörünün en […]


22 Eylül 2015
Kategori
Yazarlarımız
Comments 0

JEOTERMAL KAYNAKLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNE YOĞUN İLGİ SÜRÜYOR

Ülkemiz; jeotermal kaynaklar açısından zengin sayılabilecek bir ülke olmasına karşın, yasal düzenlemelerin yeterli olmaması nedeniyle uzun bir süre jeotermal kaynaklardan yeterince yararlanmadı. 2007 yılında yürürlüğe giren 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” sonrasında jeotermal faaliyetlerde hızlı bir gelişme yaşanmaya başlandı. O güne kadar MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan jeotermal arama faaliyetine […]

Geri1 2 3 4 5 ileri