RöportajlarSon Haberler

AHİLER KALKINMA AJANSI

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 No’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 bölgesini kapsayan Ajans’ın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.

Bölge kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanmasını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen Ahiler Kalkınma Ajansı; Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 temel organdan oluşmaktadır.

AHİKA Yönetim Kurulu, TR71 Bölgesi illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı her yıl Valiler arasında değişerek yürütülmekte, halen Yönetim Kurulu dönem Başkanlığını Nevşehir Valisi Sayın Mehmet Ceylan yürütmektedir.

Kalkınma Kurulu

Ajans’ın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sanayici ve iş adamlarından oluşan 100 kişilik bir kuruldur. Kalkınma Kurulu, Ajansın kuruluşundan bugüne kadar 12 kez bir araya gelmiştir. Kalkınma Kurulu başkanı iki yıl süre için üyeler arasından seçimle belirlenmektedir. 25 Aralık 2013 tarihinde Aksaray’da yapılan Kalkınma Kurulu 9. Toplantısında yapılan seçimde Ahiler Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu’nun Başkanı Hatice Şahin, Başkanvekili ise İsmail Ördü olmuştur.

Genel Sekreterlik Ajans’ın icra organı olup, Merkezde Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi olmak üzere 5 birim ile her ilde bulunan Yatırım Destek Ofisleri’nden oluşmaktadır. Ajans Genel Sekreterliği görevini Şubat 2013’ten bu yana Mehmet Fatih Yıldız yürütmektedir. Ajans, faaliyetlerini bu birimlerde çalışan uzman, destek personeli ve illerde bulunan Yatırım Destek Ofisi (YDO) koordinatör ve uzmanları eliyle yürütür. Ajans’ta halen 25 uzman ve 7 destek personeli çalışmaktadır.

AHİKA’nın Proje Destek Programları

AHİKA kurulduktan sonra hazırladığı 2010-2013 TR71 Bölge Planı’nın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından onaylanmasının ardından proje teklif çağrısına çıkarak proje kabulüne başlamıştır. AHİKA 2010 yılında Tarıma Dayalı Sanayi, Kırsal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını, 2011 yılında İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Turizm ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programlarını, 2012 yılında Küçük Ölçekli Altyapı ve Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programlarını, 2014 yılında ise Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programını yürütmüştür. 2015 Yılı Enerji Altyapısı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları değerlendirme sürecini de tamamlamış olup, 2015 yılında toplam 51 proje mali destek almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar yürütülen ve toplamda 237 projenin başarılı olduğu Mali Destek Programlarına tahsis edilen bütçe 65 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AHİKA proje destek programları kapsamında Mali Destek Programlarının yanı sıra, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında problemlerle karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Teknik Destek programları da yürütmektedir. Ajans, bugüne kadar yürüttüğü teknik destek programlarında desteklediği 197 başarılı projeye toplam 1,6 milyon TL kaynak aktarmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği ile 16 projeye toplam 770 bin TL kaynak aktarılmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2012 yılında ilk kez Güdümlü Proje çalışmalarına başlamış ve Kırıkkale Üniversitesi’nin “Biyouyumluluk, Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı Kurulması” projesini, Kırşehir İl Özel İdaresi’nin  “Kırşehir Biyogaz Tesisinin Kurulması ” projesini, Niğde İl Özel İdaresi’nin “Çiftehan Termal Kompleks ve Günübirlik Tesisler” projesini destekleme kararı almıştır. Üç projeye sağlanan Ajans destek miktarı 7,5 milyon TL’dir.

Rapor Analiz Çalışmaları

Ajansın önemli görevlerinden biri de planlama, rapor/analiz çalışmaları ve fizibilite hazırlama çalışmalarıdır. Ajansın TR71 Düzey 2 Bölge illerinde yaptığı rapor/analiz çalışmalarının sayısı 35’e ulaşmıştır. Bunlardan bazıları; Nevşehir Turizm Master Planı, Kırşehir Jeotermal ve Kültür Turizmi Potansiyeli, Aksaray Turizm Eylem Planı, Kırıkkale’de Jeotermal Etütler, Niğde Aladağlar, Süt Sektörü Analiz Çalışması, Et Sektörü Analiz Çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte Kozaklı Sağlık Turizmi Fizibilite Raporu, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizibilite Raporu, Bolkarlar Telesiyej Tesisi Fizibilite Raporu hazırlanmıştır. Aynı şekilde Darboğaz Kirazı ve Niğde Söğürme Coğrafi İşaretleme Süreci, Hasan Dağı Telesiyej ve Günübirlik Tesisler, Kırşehir’de Yer Altı Şehirlerinin Tespiti ve Seyfe Gölü’nün Turizme Kazandırılması Çalışmaları da bulunmaktadır. 2014 Yılı Aksaray İli Ekonomi Göstergeleri, Aksaray İli İmalat Sanayi Yatırım Süreci, Aksaray İli Lojistik Sektörü Yatırım Rehberi, 2014 Yılı Kırşehir İli Ekonomi Göstergeleri, Kırşehir Özel Eğitim Kurumu Yatırım Süreci gerçekleştirilmiştir. 2014 Yılı Niğde İli Ekonomi Göstergeleri, Niğde Madencilik Sektörü Yatırım Süreci, 2014 Yılı Kırıkkale İli Ekonomi Göstergeleri, Kırıkkale Yatırım Yeri Temini Kılavuzu, Kırıkkale Sağlık Sektörü Yatırım Süreci, 2014 Yılı Nevşehir İli Ekonomi Göstergeleri, Nevşehir Turizm Yatırım Süreci, Nevşehir Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırım Süreci de söz konusu çalışmalar arasındadır.

AHİKA, Ülke Masaları ve İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri, KOSGEB uygulamalı/sertifikalı girişimcilik eğitimleri gibi faaliyetleri koordine etmekte, Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte ‘İhracat Eğitimleri’, bölgedeki İŞKUR’larla birlikte ‘Kariyer Günleri’ ve çok sayıda proje döngüsü eğitimleri ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 3.884 kişiye eğitim verilmiş olup, bunlardan girişimcilik eğitimi alanların sayısı 1.799’dur. AHİKA, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamakta, bölge turizmcileri ile yurtdışı turizmcilerini bir araya getirmek üzere Türk Hava Yolları Bölge Müdürlüğü ile ortak organizasyonlar gerçekleştirmekte, bölge tanıtım filmleri, haritalar, kitaplar, sosyal medya uygulamaları aracılığı ile etkin tanıtım faaliyetleri yürütmekte ve yurtiçi tanıtım amacı ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

AHİKA, bölge illerinde bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri, STK’lar ve üniversiteler ile ağlar oluşturarak işbirliği ve koordinasyon sağlama çabalarına devam etmektedir. Bu bağlamda  ‘Kalkınma Sohbetleri’ adı altında paydaşları bir araya getirmekte ve bölgesel kalkınma konusunun bölgedeki paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlamaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu