RöportajlarSon Haberler

TANAP, TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

‘Türkiye’nin Gücüne Güç Katacak Proje’ sloganıyla öne çıkarak, Türkiye ve Azerbaycan’ı dünya enerji piyasası içerisinde önemli aktör haline getirecek olan Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ni (TANAP) yakından tanımak istedik. Merak ettiğimiz tüm konuları Proje Müdür Yardımcısı Volkan Kurt’a sorduk.

 • Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) nedir, projenin detaylarından ve Azerbaycan işbirliğinden bahseder misiniz?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşmaktadır: Boru hattının Eskişehir’e kadar olan kısmı 56 inch, Eskişehir’den Yunanistan sınırına kadar olan kısmı ise 48 inch olarak inşa edilecektir.

 • 7 adet kompresör istasyonu,
 • 4 adet ölçüm istasyonu,
 • 11 adet pig istasyonu,
 • 49 adet blok vana istasyonu ve
 • Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu

Projede yer üstü tesislerine ilaveten geçici olarak kullanılmak üzere işçilerin konaklayacağı kamp sahaları, boru depolama alanları ve erişim yolları da tesis edilecektir.

 • ‘Türkiye’nin gücüne güç katacak proje’ sloganıyla ifade edilen TANAP’ın Türkiye açısından hedefi nedir?

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri “İki Devlet Tek Millet” vurgusu ile her geçen gün artarak devam etmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı projesi başarı ile tamamlanmış ve halen çalışmaya devam etmektedir. Bugüne kadar başarı ile yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek dünya enerji piyasalarında ses getirecek dev bir projeye imza atıyor. Bu proje: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP).

İki kardeş ülke, Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliğiyle ortaya çıkan bu dev proje ile Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamayı bunun yanı sıra bölgede gaz çeşitliliğinin sağlanmasını hedefliyor. Yıllık 16 milyar m3 kapasite ile çalışmaya başlayacak olan TANAP boru hattı en yüksek 31 milyar m3 kapasiteye kadar hizmet verebilecektir.

Önceliği insan, çevre, iş sağlığı ve güvenliği olan proje, Türkiye’nin gücüne güç katarak konumuna katkıda bulunacaktır.

 • TANAP’ın çevre ve insan üzerindeki muhtemel etkisi düşünüldüğünde, projenin önceliği nedir?

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, etkin ve sürdürülebilir bir Halkla İlişkiler Yönetim Sistemini uygulamaya koyarak Projenin inşaatı ve işletimi aşamasında meydana gelebilecek olumsuz etkilerden kaçınmayı, bu mümkün değilse en aza indirmeyi ve istihdam gibi olumlu etkileri maksimize etmeyi hedefler.

Söz konusu hedef doğrultusunda tüm çalışmalar, ulusal kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, uluslararası doğal gaz endüstrisinde geçerli en iyi standartlar ve uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Bu kapsamda TANAP Projesi aşağıdaki maddelerin uygulanmasını taahhüt eder;

TANAP Projesi’nden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm yerleşimlerde yaşayan halkla açık bir diyalog ile iyi ve kalıcı ilişkiler kurmak için gerekli çaba sarf edilecektir.

Projenin sosyal etki ve boyutları belirlenecek, değerlendirilecek ve yönetilecektir. Bu doğrultuda, Projeden etkilenen halk ve diğer paydaşlar bilgilendirilecek, bunlara yönelik endişeler belirlenerek, ilgili taraflarla açık istişareler gerçekleştirilecektir.

Etkin ve sürdürülebilir bir Halkla İlişkiler Yönetim Sistemi ile Şikâyet Kayıt ve Yönetim Sistemi oluşturulup uygulamaya konulacaktır. Bu sistemler, mevcut politikalar ve prosedürler ile geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun olarak oluşturulacaktır.

Tüm TANAP Projesi çalışanlarına ve yüklenici çalışanlarına, TANAP Projesi’nin ‘Sosyal Politikası’na yönelik farkındalık arttırıcı eğitimler verilerek, çalışmaları bu politikaya uygun olarak yürütmeleri sağlanacaktır.

Tüm TANAP Projesi çalışanları, bu Sosyal Politikaya uyulmasından, politikada yer alan taahhüt ve prensiplerin etkin bir şekilde uygulamaya konulmasından hem bireysel hem de toplu olarak sorumlu olacaklardır.

 • TANAP Projesi yerleşim yerlerinin bozulmasına sebep olur mu? Bu konuda önlem alındı mı?

Proje faaliyetleri ile ilgili çevresel boyutları, önemli çevre etkileri ulusal ve uluslararası danışmanlar ile değerlendirilmiş ve planlaması yapılmıştır. Bu doğrultuda hem paydaşların görüşüne sunulmuş hem de otoritelerin onayını almış kapsamlı bir ÇED Raporu hazırlanmıştır.

Türk Çevre Mevzuatı’ndaki ve doğal gaz boru hattı sektöründeki uluslararası gereklilikler ile en iyi uygulamalar göz önüne alınmıştır.

Boru hattı boyunca yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar ile ekoloji, arkeoloji, toprak ve su kaynakları başta olmak üzere hassas çevresel kısıtlar belirlenmiştir. Bu çalışmalar ile daha önce bilinmeyen 9 böcek türü, 1 bitki türü ve 106 arkeolojik alan tespit edilmiş ve bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Hassas alanların ve doğal kaynakların projeden zarar görmemesi için güzergâh seçilirken ve boru hattı tasarlanırken özel önlemler dikkate alınmış ve böylece çevresel etkilerin önceden önlenmesi veya uygun şekilde azaltılması sağlanmıştır.

İnşaat ve işletme sırasında projenin olumsuz etkilerinin önlenmesi ve olumlu etkilerinin artırılması için etkili çevre yönetim plan ve prosedürleri oluşturulmuştur.

Proje paydaşları ile TANAP arasında karşılıklı anlayışa bağlı, etkili, yapıcı bir iletişimin kurulması ve paydaşların projenin karar süreçlerine katılımı için ortamlar yaratılmıştır.

TANAP, gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar ve hedefler çerçevesinde oluşturulan Çevre Yönetim Sistemini ölçerek ve izleyerek, amaç ve hedefler oluşturarak her proje aşamasında çevresel performansını sürekli iyileştirecektir.

TANAP, vizyonunu geliştirmek ve Çevre Kültürü’nü artırmak için bu taahhütlere uyduğunu her fırsatta gösterecektir. 

 • Projenin istihdama katkısı olacak mı? TANAP’ın inşası sırasında kullanılacak öncelikli malzeme ve ekipman tedariki nasıl sağlanacak? TANAP projesi kapsamında yerli sanayiden beklentiniz nedir? Sizce yerli sanayi, bu tür projeleri gerçekleştirmek için yeterli mi?

Proje kapsamında montajı yapılacak boru miktarı 1.850 km yani yaklaşık 1.500.000 tondur. Söz konusu boruların %80’i Türkiye’de imalat yapan boru üretim fabrikalarında üretilecektir. Sadece %20’lik kısmı ithal olarak getirilecektir. 56 inch’lik boru üretimi Türk Boru Endüstrisi’nin kendini dünya pazarlarına hazırlaması açısından çok büyük bir projedir.

Proje boyunca kullanılacak birçok yardımcı malzeme, iş makinesi de yerli kaynaklardan temin edilecek olup bunlar da Projenin yarattığı dolaylı istihdam imkânları olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte projenin inşaat çalışmaları için toplamda doğrudan yaklaşık 10.000 kişiye iş imkânı yaratılacaktır. Bu kapsamda niteliksiz işgücü ve yerel hizmetlerin yerinden temin edilmesi temel prensiptir. Bu imkânların tespit edilmesi ve sağlanabilmesi amacıyla yerel halk ile sürekli iletişim halinde bulunularak uygun kaynakların tespit edilmesi ve istihdamı sağlanmaktadır.

 • Bu kapsamlı projeyi bizlere tanıttığınız için teşekkür ederiz…

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu