Son Haberler

AR-GE VE MARKALAŞMAYA DESTEK

Ar-Ge, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve markalaşma faaliyetlerine Sektörel Tanıtım Grupları tarafından destek verilecek.

Ekonomi Bakanlığı’nın Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, 11 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tebliğe göre Sektörel Tanıtım Grupları, ilgili Birliğin Ar-Ge, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma ve bu konudaki faaliyetlere finansman desteği sağlayacak.

Tebliğin, Sektörel Tanıtım Gruplarının görevlerinin sayıldığı 5. Maddesinin birinci fıkrasının d bendinde değişiklik yapıldı.

5.Madde birinci fıkra d bendi, “Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlıkça yürütülen başka bir tebliğ kapsamında destekten faydalanmamak şartıyla, ilgili Birliğin AR-GE, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma faaliyetlerine TİM’in görüşü ve Bakanlık onayı ile finansman desteği sağlamak.” şeklinde değiştirildi.

İki ayda bir zorunlu olarak yapılması gereken grup toplantıları için süre, tebliğde yapılan değişiklikle üç aya çıkartıldı.

Bütçe 3 Yıllık Hazırlanacak

Tebliğe göre yıllık hazırlanan Sektörel tanıtım gruplarının bütçeleri de üç yıllık olarak hazırlanacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) görüşü alınarak Grup tarafından hazırlanan üç yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az iki ay önce Tanıtım Grupları Koordinasyon Kurulu toplantısında karara bağlanacak. Her yıl bir sonraki yılın bütçesi gözden geçirilerek gerekirse revize edilebilecek.

Tanıtım Harcamalarına %20 Sınırı

Yurt içi pazara yönelik tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemeyecek. Yurt içi tanıtım harcamaları sınırlaması, tanıtım grubunda istihdam edilecek personele ilişkin giderler için uygulanmayacak.

Tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek üzere, tanıtım grubunun sekretaryasını yürüten genel sekreterliklerde istihdam edilen en fazla iki personelin istihdam giderleri, ilgili tanıtım grubunun bütçesinden karşılanabilecek. Ancak, ilgili tanıtım grubunun faaliyet gösterdiği sektörün ürün gruplarının çeşitliliği, tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirildiği ülke sayısı ve hedef pazar sayısı nedeni ile ikiden fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili tanıtım grubu bütçesinin uygunluğu da göz önünde bulundurularak, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayı alınması kaydıyla, ilave iki personel istihdam edilebilecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu