Son Haberler

BİYOGAZ VE BİYOKÜTLE FUARI SEMİNER PROGRAMI

A SALONU

11.00 – 12.30 – BİYOGAZDER Altan DENİZSEL (Moderatör)

– Altaca Enerji

Alper ÖNOĞLU: Yerli Biyogaz Teknolojileri ile Elektrik ve Organik Gübre Üretimi

– Bestmer

Prof. Dr. Günnur KOÇAR: “Biyogaz Sektörünün Gelişiminde Araştırma ve Koordinasyon Merkezlerinin Rolü”

– Eskişehir Tepebaşı Belediyesi

Özcan ÖZDEMİR: “Tepebaşı’nda Örnek Proje: Isınmada Doğalgaz Tüketiminin Azaltılması ve En Az Dışa Bağımlılık İçin Biyokütlenin Kullanımı”

22 Ocak   – A SALONU

15.30 – 17.00 – Ekonomi Gazetecileri Derneği Oturumu

22 Ocak   – C SALONU

10.30 -12.30       – BiyoDer

– Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR: Dünyada ‘biyoenerji‘nin gelişimi %100 ‘yenilenebilir enerji‘ye geçişte biyoenerjinin rolü

– Ahmet MUSLUOĞLU: “Tarımsal ve hayvansal atıklardan biyogaz üretimi”

– Dr. Mustafa TOLAY: “Biyokütleden enerji üretiminde termik prosesler gazlaştırma, piroliz, yanma”

13.30 -14.30 – İzaydaş

Şahan DEDE: “Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz Elde Edilmesi: İzaydaş Örneği”

14.45 -15.15 – Exergy S.p.A

Eren ERGİN: “Biyogaz ve Organik Rankin Çevrimi Birleştirerek Elektrik Elde Edilmesi”

15.30 -16.00 – Bioconstruct

Muzaffer YOSMAOĞLU: “Türkiye’de Biyogaz Tesislerinin Gereksinimleri, Bunlar İçin Bakanlıkların Vermesi Gereken Destekler”

16.00 – 17.30 – BiyogazDer

Oturumu (Yerli Biyogaz Ekipman Üreticileri ve Sektörün Gelişimi İçin Önemleri)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu