Son HaberlerYazarlarımız

BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ (BESTMER) PROJESİ

“BESTMER’de verilecek hizmetlerle, ülkemizin sahip olduğu biyokütle kaynaklarından maksimum fayda sağlanması mümkün olabilecektir.”

günnur_koçarEge Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünde faaliyet gösteren, Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Araştırma Grubu, farklı disiplinlerden araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerden oluşan bir gruptur. Biyokütle enerji teknolojilerinin çeşitliliği ve konunun genişliği, disiplinler arası yaklaşımı zorunlu hale getirmektedir. Biyokütle enerji teknolojileri, enerji bitkileri yetiştiriciliğinden artık/atıkların karakterizasyonuna, biyokütle enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, optimizasyonu, kurulumu ve işletilmesinden elde edilen enerji ve diğer ürünlerin kullanımına kadar farklı konuları içermekte, bu da çok disiplinli yaklaşımı gerektirmektedir. Tüm dünyada teknik ve ekonomik olarak yeterliliğini kabul ettirmiş olan bu teknolojiler, ülkemizde bulunan zengin biyokütle potansiyeli ve çeşitliliğine, yeterli teknolojik alt yapıya rağmen, sayıca az tesisler dışında hayata geçirilememiştir.

Son derece iyi niyet ve istekle başlatılan yaygınlaştırma çalışmaları, çeşitli teknik ve organizasyonel eksiklikler nedeniyle, başarıya ulaşamamıştır. Biyokütle enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması, siyasal ve sosyal atmosferin uygun olmasına bağımlıdır. Siyasi otoriteler, görece yeni teknolojilerin kullanımı önünde, bilinmeyene olan korkudan oluşan toplumsal direncin kırılmasında, çeşitli teşvikler ve özendirici tedbirler vasıtasıyla, önemli bir rol oynarlar. Bu teknolojilerin toplum içerisinde kabul görebilmesi için, çeşitli eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi, hayati önem taşımaktadır. Sistemlerin kurulumunun, sistem parçalarının temininin ve bakım/onarım faaliyetlerinin, yerel kuruluşlarca yürütülebilmesi, uygulamaların devamlılığı açısından son derece önemlidir. Ancak bu şekilde, bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni sistemler, kendilerine uygulama alanı bulabilirler.

Tüm bu yaklaşımlar göz önünde bulundurularak hayata geçirilen “Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri (BESTMER) Projesi kapsamında, biyokütle enerji dönüşüm yöntemlerinin tümünü kapsayan akredite laboratuvarlara sahip, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile desteklenen danışmanlık birimlerini içeren, test-analiz, AR-GE ve eğitim hizmetlerinin bütünsel olarak sunulduğu bir merkez oluşturulacaktır. Kurulacak merkez, İzmir özelinde tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Verilecek hizmetlerle, ülkemizin sahip olduğu biyokütle kaynaklarından maksimum fayda sağlanması mümkün olabilecektir. Merkezde özellikle üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

bestmer_açılışı

Bu çalışmalar test ve analiz hizmetlerinin yanı sıra, ortaklaşa yürütülecek AR-GE projeleriyle desteklenecek, oluşturulacak birimlerle kalifiye eleman yetiştirilmesi yoluyla uygulamaya aktarımın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Merkezin diğer bir amacı, halkın biyokütle enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilinçlendirilmesidir. Bu bağlamda, çocuklara ve yetişkinlere yönelik olarak tanıtım ve eğitim çalışmaları, merkez bünyesinde sürdürülecektir.

Biyokütle kaynaklarına en fazla sahip olan kırsal kesime yönelik programlar, bütünsellikten kopmadan, yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde tasarlanacak ve uygulamaya aktarılacaktır. Bu programlarda, bilinmeyene olan korkunun yarattığı kısıtları aşmak amacıyla, farklı destek mekanizmalarından alınan proje destekleriyle oluşturulacak örnek uygulamalar takip edilecek, sürdürülebilirliği sağlanacak ve halka tanıtılacaktır. Tüm bu çalışmalar, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve şahıslarla koordineli bir şekilde yürütülecek, geri besleme mekanizmaları yoluyla şekillendirilecektir. Yapılacak çalışmalarda, kurulacak olan Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli veritabanından yararlanılacaktır. Diğer bir hedef kitle, evsel ve endüstriyel organik atıkların yoğun olduğu belediyelerdir. Buralarda oluşan atıkların da envanteri çıkarılacak, bu atıkların enerjiye ve değere dönüştürülmesine yönelik çalışmalar, işbirliği içerisinde yürütülecektir. Biyokütle enerjisiyle ilgili çalışan veya bu sektörde yer alma kabiliyetine sahip yerel firmalar, dünyadaki gelişimlerle ilgili sürekli olarak bilgilendirilecek ve AR-GE çalışmalarında yönlendirilecektir. Üretici ve uygulayıcı firmalara, ihtiyaç duydukları bilgi ve test-analiz hizmetleri verilecek, merkezde bir araya gelmelerinden kaynaklanan dışsal faydalardan maksimum düzeyde yararlanmaları sağlanacaktır. Son kullanıcılar, kurdurmak istedikleri sistemlerle ilgili danışmanlık hizmetini merkezden alabileceklerdir. Bu sayede uygulanacak projeler, kar öncelikli olmaktan çıkıp sonuç öncelikli hale gelecektir. Kurulu sistemlerin izlenmesi, verimlilik analizlerinin yapılması, proses sonrası oluşabilecek atıkların incelenmesi merkez tarafından verilecek hizmetler arasındadır. Bu amaçla, gezici bir laboratuvar oluşturulacak, sistemler yerinde incelenebilecektir.

bestmer_bina

Bu proje için tasarlanan 4800 m2 alana sahip BESTMER binasının yapımı, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 Yılı Kamu Yatırım Planı kapsamına alınmış, 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirilmek üzere 2014K121190 proje numarası ile 8.385.000 TL bütçe ayrılmıştır. Bu merkezde, test ve analiz cihazlarının bulunacağı laboratuvarlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmaları için ofisler, AR-GE projelerinin yürütüleceği kapalı alanlar, eğitim hizmetlerinin verileceği derslik ve seminer salonları, yönetim, öğretim elemanları ve öğrencilerin yerleştirileceği ofisler, konferans salonu ve yaşam alanları bulunacaktır. İnşası devam eden BESTMER binası için “Güvenli Yeşil Bina” yapımı kapsamında TSE’ye başvuru yapılmış ve gerekli işlemler başlatılmıştır.

Yenilikçi ve çarpan etkisi yüksek olan bu proje kapsamında oluşturulacak biyokütle enerji teknolojileri konusundaki tek durak merkezde;

  • Test ve Analiz Hizmetleri,
  • Üniversite – Sanayi İşbirliği İçinde Ar-Ge Çalışmaları,
  • Bakanlık Yönetiminde Yasal Düzenleme Çalışmaları,
  • Danışmanlık Hizmetleri,
  • Mesleki Eğitim ve Kalifiye Personel Yetiştirilmesi,
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Biyokütle Potansiyeli Belirleme ve Veritabanı Oluşturarak Sektörün Kullanımına Sunulması

gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde kullanılacak cihaz ve ekipmanların alımı için gerekli olan 6.850.000 TL, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında sağlanacaktır. Bu projede bakanlıklar, kamu kurum ve kuruşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu 37 kurum kuruluş yer almaktadır.

Projede öngörülen çalışmaların gerçekleştirilmesi yoluyla, proje paydaşlarımızla birlikte birikimimizi toplumun hizmetine sunmayı, aynı zamanda da, biyokütle enerji teknolojilerinin yetkinliğinin artırılması ve ülkemiz koşullarına göre uyarlanmasıyla ilgili çalışmalarımıza, güçlenen alt yapımız yoluyla devam etmeyi planlıyoruz.

Prof. Dr. Günnur KOÇAR

BESTMER Proje Yürütücüsü

E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu