Son Haberler

ÇED ZORUNLU OLACAK

Anayasa Mahkemesi, Akkuyu Nükleer Santralı, 3. Köprü ve 3. Havaalanı gibi büyük projeleri ÇED kapsamı dışına çıkaran Torba Yasa’yı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, çevreye büyük tahribatlar veren projeler için büyük önem taşıyan ÇED muafiyetini ortadan kaldıran bir karar aldı. Mahkeme, Akkuyu Nükleer Santralı, 3. Köprü ve 3. Havaalanı gibi büyük projeleri ÇED kapsamı dışına çıkaran Torba Yasa‘yı iptal etti.

İptalin gerekçesi 5 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı, karar da yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte Torba Yasa’nın yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra üretim veya işletmeye alınan ya da henüz alınmamış ve tamamlanmamış olan bütün projeler için ÇED zorunlu kılınacak.

Anayasa Mahkemesi, “ÇED’den muaf tutulma, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturacaktır.”

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre mahkeme kararında, büyük projelerin ÇED’den muaf tutulmasının, “sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturacağını” vurguladı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Kuralın yürürlüğe girdiği 29 Mayıs 2013 tarihi itibariyle henüz üretim ya da işletmeye başlamamış veya ihale süreci henüz tamamlanmayan kamu yatırım projelerinin ÇED uygulamasının kapsamı dışına çıkarılmak suretiyle sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına yapılan müdahalenin ölçülü olduğu söylenemez.”

Anayasa Mahkemesi, “ÇED, devlete yüklenen çevreyi koruma ödevinin bir gereğidir.”

Anayasa Mahkemesi, maddedeki “…planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya…” ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme kararında, ÇED’in yatırım ve faaliyetlerin, doğayı tahrip etmeden, çevreyi kirletmeden gerçekleştirilmesindeki önemine dikkat çekti. ÇED’in devlete yüklenen çevreyi koruma ödevinin bir gereği olduğunu vurgulayan mahkeme ayrıca başta Danıştay olmak üzere yargı kararlarının gerekçelerinin “sözcük oyunlarıyla” farklı yorumlandığına dikkat çekti.

Karara göre, “ÇED kapsamı dışında tutulacak faaliyetler, işletme ve üretim faaliyeti içinde olmayan projeleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.”

Torba yasadaki değişiklikle Danıştay kararlarının yorumlanmasında “sözcük oyunları” yapıldığına işaret eden mahkeme, kararda şu ifadeleri kullandı: “İptali istenilen yasa düzenlemesi ile Danıştay kararının gerekçesi sözcük oyunuyla, yapboza maruz bırakılmıştır. Danıştay’ın ‘planlama aşaması geçmiş’ ifadesiyle ‘işletmeye başlamış ve üretim aşamasında bulunan faaliyetleri’ vurgulamasına rağmen iptali istenilen düzenleme ile ‘planlama aşaması geçmiş’ ifadesi üretim ve işletme aşamasında bulunan faaliyetler bağlamından koparılmış, daha işletmeye ve üretime başlamamış faaliyetleri de kapsayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu şekilde ÇED kapsamı dışında tutulacak faaliyetler, üretim ve işletme aşamasında olduğu belgelenen faaliyetlerin ötesine geçerek, işletme ve üretim faaliyeti içinde olmayan projeleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu