Son Haberler

ÇEVRE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ MERKEZİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ

“Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi Fizibilite Çalışması Projesi” açılış toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tesislerinde düzenlendi.

Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi Fizibilite Çalışması Projesi, TOBB ve Birleşik Krallık Büyükelçiliğince finanse edilerek TOBB tarafından yürütülecek. Türkiye’nin AB üyeliği çerçevesinde özel sektörün enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre stratejilerini güçlendirmek amacıyla TOBB bünyesinde kurulması hedeflenen merkez için ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışması yapılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tesislerinde düzenlenen “Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi Fizibilite Çalışması Projesi” açılış toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve ilgililer katıldı.

Projenin açılış toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, 2050 yılında doğal kaynaklar daha da kısıtlı hale gelecek dünyada, bunun 9 milyar insanla paylaşılacağını belirtti.

Bakan Sarı, insanoğlunun kendi mevcudiyetini sürdürülebilir kılmak için ekonomik büyümede, sosyal yaşamda, yerleşme ve yapılaşmada ekosistemi ve çevresel dengeyi gözetmek zorunda olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık olarak daha temiz şehirler oluşturmayı ve daha az doğal kaynak tüketen şehirler imar etmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Fatma Güldemet Sarı, yaşanabilir çevre ve marka şehirleri esas alan, uzun vadeli stratejiler oluşturup, bu stratejilere ulaşma yolunda planlamalar yaptıklarını ve bunları eyleme dönüştürdüklerini anlattı.

Binalarda Enerji Verimliliği

Bakan Sarı, “Ülkemizde enerjinin yaklaşık yüzde 35’i, toplam elektrik tüketiminin ise yaklaşık yüzde 40’ı binalarda kullanılmaktadır. Bakanlığımızca binalarda yürütülen enerji verimliliği çalışmaları ile konfor şartlarından taviz vermeden, binalardaki enerji ihtiyacını azaltmak ve çevre dostu yapılaşmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgili kamu kurumları ile birlikte toplumsal farkındalık projelerine hız vereceğiz. Bu alanlarda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ülkemiz için çalışmaya hazırız.” diye konuştu.

İklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin korunması kapsamında da ülke olarak her zaman üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Bakan Sarı, 2020 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve ortalama küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulmasını hedefleyen Paris Anlaşması’nın, 12 Aralık 2015’te 195 ülkenin oy birliği ile kabul edildiğini anımsattı.

Bakan Sarı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çok önemli sonuçları olan anlaşmanın Türkiye’ye ve tüm dünyaya hayırlı olmasını temenni etti.

“İklim değişikliği ile mücadele için 2030 yol haritamızı belirledik”

Bakan Sarı konuşmasına şöyle devam etti: “Ülke olarak küresel iklim değişikliği ile mücadele için 2030 yol haritamızı belirledik. Hızla gelişen bir ekonomi olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi kaliteli altyapı projelerini hayata geçirerek, yeni ve temiz teknolojilerden yararlanıp, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade ederek ve enerji verimliliğini sağlayarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede, gelecek nesillerin haklarını korumak için ülkemizin kapsamlı yeşil büyüme politikalarını hayata geçirmesi önem arz etmektedir.”

Türkiye’nin yeşil ve düşük karbonlu kalkınma çağında en ön sıralarda yer alması için gerekli plan ve programları hazırlayacaklarını bildiren Bakan Sarı, Paris Anlaşması’nın özel sektör için bir dönüşüm sinyali verdiğini vurguladı.

“Özel sektör, sürdürülebilir iş fırsatları yaratma ve uygulamalara yönelik kapasitesini geliştirmeli”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı: “Orta vadede 2050 tarihine kadar düşük karbon, uzun vadede ise 2100’e kadar karbonsuzlaştırılmış ekonomik büyüme hedefleniyor. Türkiye’deki çevre ve iklim değişikliği politikaları ve programların uygulamada yerlerini bulması kadar üretimin, yatırımların ve istihdamın temel aktörü olan özel sektörün de imkân ve becerilerini, sürdürülebilir iş fırsatları yaratma ve uygulamalara yönelik olarak kapasitesini geliştirmesi gerekmektedir.” dedi.

İklim değişikliği sebebi ile yaşanan felaketlerden dolayı aylarca tedarik zincirleri sekteye uğrayan, ürünleri zarar gören, hammaddelerini ve girdilerini daha zor ve daha pahalıya mal eden iş dünyası da kendi devamlılıklarının sürdürülebilir kalkınma ile yakından ilişkili olduğunu kavramaya başlamıştır. Artık firmalar doğal kaynakların korunması ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sadece firma imajını yükseltmek için değil, kaynak verimliliği sağlayarak girdi maliyetlerini düşürmek, üretim verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla hayata geçirmektedirler.”

Özel sektörün küresel pazarda rekabet ettiğini ve sürdürülebilirlik gibi yeni rekabet kuralları için çalıştığını aktaran Bakan Sarı, özel sektörün sürdürülebilirliğini öne çıkararak çevre ve iklim değişikliği alanında iyi ve örnek uygulamaları yaygınlaştırmasının hem sanayicinin hem de ülkenin lehine olacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı, TOBB’un himayesinde kurulacak olan Çevre ve Enerji Verimliliği Merkezi’nin Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bakan Sarı, fizibilite çalışması vesilesiyle 2023 yılında çevreye duyarlı enerji kullanımında ve tasarrufunda hedeflere ulaşılacağına inandığını kaydetti.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu