Son Haberler

ÇEVRESEL KATILIMCILIK HİBE PROGRAMI

“Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı II” başvuruları için son katılım tarihi 18 Aralık 2015…

“Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı II” TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu ENV.net projesi kapsamında gerçekleşecek.

Programa başvuru için son katılım tarihi 18 Aralık 2015…

Programın Amacı

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarını Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı konularında başta savunuculuk ve lobi çalışmaları olmak üzere çeşitli faaliyetlere dâhil ederek vatandaşlar arasında farkındalık yaratmaktır. Ayrıca bu program kapsamında Türkiye’nin AB çevresel standartlarına uyumlaştırılmasındaki kamu reform süreçlerine, vatandaş katılımını sağlayacak faaliyetlerin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatı başlığı altında yer alan konularda (Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), stratejik çevresel değerlendirme (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü) başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır.

Başvuru Süreci

Başvurularınızı e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 18 Aralık 2015, saat 17.00’ye kadar (Türkiye saati) yapabilirsiniz.

Talimatlar ve başvuru formlarını başvuru paketinden indirebilir, ilgili dokümanları doldurarak başvurularınızı envnet@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Sorularınızı da en geç 15 Aralık 2015 tarihine kadar envnet@tema.org.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu