Son Haberler

ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELEDE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye’nin çölleşme ile mücadele kapsamında yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını değerlendirdi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Dünya’nın toplam orman alanının 4 milyar hektar olduğunu ve bu alanların toplam karasal alanın yüzde 31’ine tekabül ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Dünya’da her yıl takriben 13 milyon hektar orman alanı kaybediliyor. Yaşanan çölleşme ve kuraklık bu 4 milyar hektar alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu doğrudan tehdit ediyor.” diye konuştu.

Çölleşmenin, toprağın verimliliğini yitirmesi ve bitki örtüsünün bozulması süreci olduğunun altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Harplerden sonra en büyük göç ‘çölleşmeden’ kaynaklanıyor. Son 20 yılda 10 milyon kişi göç etmiş durumda ve 2050 yılına kadar 200 milyon insan göç etmek zorunda kalacak. Bu da çok büyük sosyolojik olaylara sebep olacak.” ifadelerini kullandı.

Çölleşmenin Dünya’yı tehdit eden en büyük felaketlerden biri olduğunu ve topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu “Bu maksatla, BM önderliğinde ülkeler 1992 yılında Rio’da bir araya gelerek 3 büyük sözleşme olan Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), İklim Değişikliği Sözleşmesi (UNFCCC) ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni (UNCBD) kabul etmişlerdir.” dedi.

Günümüzde küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme ve kuraklığın en ciddi küresel problemler olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibarı ile bu durumdan en fazla etkilenecek ülkeler arasındadır. Ülkemizde orman alanlarının yüzde 54’ü, tarım alanlarının yüzde 59’u, meraların ise yüzde 64’ü orta ve şiddetli erozyona maruz olup çölleşme tehdidi ile karşı karşıyadır.” şeklinde konuştu.

Orman Varlığında 9 Milyon Dekar Artış

Ülke yüzölçümünün 27,7’sinin orman alanı ve toplam orman alanımızın 21,7 milyon hektar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Orman varlığımızı son 12 yılda 9 milyon dekar artırdık. 2023 yılında ise ülke topraklarının yüzde 30’unun orman alanına dönüştürülmesini hedefliyoruz. Son 10 yılda odun servetimiz de 1,2 milyar m3’ten 1,5 milyar m3’e çıktı.” dedi.

Türkiye’de erozyonla taşınan toprak miktarının 1970 yılında yıllık 500 milyon ton iken 2014 yılında bunun 168 milyon tona indirildiğini belirten Prof. Dr. Eroğlu, “Hedefimiz bunu 2023 yılında yılda 130 milyon tona indirmek.” diye konuştu.

Erozyonla mücadele etmek ve ülkeyi yeşillendirmek için muhteşem çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2008–2012 yılları arasında Milli Ağaçlandırma Seferberliği’ni başlattık ve 2 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk. 5 yılda 2.430.000 hektar alanda çalıştık. Yıllık ortalama ağaçlandırılan ve rehabilite edilen alanı 75 bin hektardan 340 bin hektara çıkararak 4 kat artırdık. 2003–2014 yılları arasında 4 milyon 201 bin hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı çalışması yaptık ve toplam 3 milyar 250 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca 37.986 adet okul bahçesini, 1.383 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesini, 16.357 adet ibadethane ve mezarlık ile 15.479 km yol kenarını ağaçlandırdık. Diğer yandan 136 milyon adet fidanı halkımıza ücretsiz dağıttık ve daha yeşil üniversiteler için 5 milyon üniversite öğrencisi adına da 5 milyon adet fidan diktik.” ifadelerini kullandı.

Fidan üretimi konusunda da ülkede başarılı işlere imza atıldığını belirten Prof. Dr. Eroğlu, “2002 yılına kadar ortalama 75 milyon adet fidan üretimi yapılırken, 2003–2014 yılları arasında ortalama 361 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirdik. 2003–2014 yılları arasında toplam 4 milyar 341 milyon fidan üretimini sağladık.” dedi.

Erozyonla Mücadelede Yeni Eylem Planları

Şimdi ise erozyon felaketiyle mücadele için yeni eylem planları hazırladıklarını ve uygulamaya koyduklarını söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2013-2017 arasında uygulanacak Erozyonla Mücadele Eylem Planı ile ülke genelinde 1 milyon 400 bin hektar alanda çalışma başlattık. İlk iki yılda hedefleri aşarak 580.221 hektar alanda çalıştık. Yine aynı dönemde uygulanan Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı ile 227 sel havzasında 4 milyon 155 bin hektar alanın güvenliğini sağlayacak çalışma başlattık. 2013 ve 2014 yıllarında toplam 103 adet sel havzasında çalışma yaptık. Bu dönemde uygulanan başka bir eylem planı olan ‘Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı’ ile de 400 adet baraj ve gölet havzasında çalışmaları başlattık. 2013 ve 2014 yıllarında 121 adet baraj ve göleti ağaçlandırdık. 2015-2017 arasında uygulayacağımız ‘Nehir ve Dere Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı’ kapsamında da 2.911 km uzunluğunda dere ve nehir kenarının ağaçlandırılması yapılacak.” diye konuştu.

Toplantıda İstanbul’da gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “İstanbul’da 1992–2002 yılları arasında yılda ortalama 517 hektar alanda 620 bin adet fidan diktik. 2003–2014 yılları arasında da 22.209 hektar alanda, 16.174.000 adet fidan dikerek, yılda ortalama 1.850 hektar alanda çalışma yaptık. Ayrıca İstanbul’da 7 yılda 976 adet okul bahçesine 159.860 adet, 31 adet hastane ve sağlık ocağı bahçesine 660 adet, 42 adet ibadethane ve mezarlık bahçesine 1.616 adet, 15 km karayolu kenarına 9.015 adet boylu fidan dikildi ve 1.750.000 adet fidan dağıtımı yapıldı.” dedi.

İstanbul’a özgü ağaçları toprakla buluşturduklarını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “2012 İstanbul Erguvan Yılı çalışmaları kapsamında toplam 100 bin adet erguvanı, 2013’te 100.000 adet ıhlamur diktik. Ayrıca 2014 yılını ‘Çınar Yılı’ ilan ettik. Bal Ormanı Eylem Planı kapsamında İstanbul’da 170 hektar alana 95.397 fidan diktik.” dedi.

Prof. Dr. Eroğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havalimanı için yapılan 5 kat fidan dikim çalışmalarından bahsederken şunları söyledi: “Planlarda ekolojik köprüleri, su kaynaklarına zarar verilmemesini bizzat ben şart koştum. Bugüne kadar 869 hektar alan ağaçlandırıldı. 1.305.000 adet fidan dikildi. Ayrıca yanan alanların 1 m2’si dahi başka maksatla kullanılmamakta, en geç bir yıl içerisinde ağaçlandırılmaktadır.”

Çölleşme ile Mücadelede Örnek Türkiye

Türkiye’nin çölleşme ile mücadelede yaptığı çalışmalar ile Dünya’ya örnek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eroğlu, “Tecrübelerimizi Bölgesel İşbirliği Projeleri ile Orta Asya, Balkanlar ve Afrika ülkelerine aktarmaktayız. Diğer yandan Türkiye, 2013 yılında ‘BM Dünya Ormancılık Forumu’na ev sahipliği yaptı. ENO (Environment Online) tarafından düzenlenen ‘Dünya Okullar Arası Fidan Dikme Olimpiyatları’ neticesinde ülkemiz Dünya birincisi olarak altın madalya kazandı. Bunlar bizim bu konuya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Taraflar Konferansında Ev Sahibi Türkiye

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin en büyük karar organı olan Taraflar Konferansı’nın (COP 12), 12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenleneceğinin de bilgisini verdi. Prof. Dr. Eroğlu, “Taraflar Konferansı Sözleşmenin ana karar mekanizması olup strateji ve eylem planları ile ülkelerin çölleşmeye yönelik yol haritasını oluşturuyor. Bu toplantı ile ülkemiz, tarihinde ilk kez bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Taraflar Konferansına ev sahipliği yapacak. COP 12’nin dönem başkanlığı iki yıl süre ile Türkiye tarafından yürütülecek.” dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “COP 12 sonucunda arazi bozulumunun önlenmesi ve bozulmuş alanların iyileştirilmesine yönelik olarak 2030 yılına kadar ülkelerin ulusal hedeflerinin ortaya konması bekleniyor. Bu Konferans’ta alınacak olan kararlar, COP Başkanı olmamız sebebiyle Aralık 2015’de Paris’te düzenlenecek olan İklim Değişikliği 21. Taraflar Konferansına ülkemiz tarafından taşınacak. Ülke parlamentolarından arazi bozulumunun önlenmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması istenecek. Özel sektörden, toprakların korunması ve geliştirilmesine yönelik yatırım yapılması istenecek. Bütün Avrupa’yı koordine etmek üzere, BM Çölleşme ile Mücadele Bölge Ofisi’nin Türkiye’de kurulması süreci tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Eroğlu, “Yol ve su olmazsa medeniyet olmaz…”

Toplantı sonunda Doğu Karadeniz’deki ‘Yeşil Yol’ projesi ile alakalı bir soruyu cevaplayan Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Yeşil yol projesine ben taraftarım. Ne kadar ağaç kesilirse ben 100 katını dikeceğim. Zaten bu yolun yüzde 80’ni ormandan geçmiyor. Şu ana kadar da bir ağaç kesilmiş değil. Yol ve su olmazsa medeniyet olmaz. Doğu Karadeniz’de turizm öncelikli bir gelişime ihtiyaç var.” dedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu