Son Haberler

COVID-19’UN TÜRKİYE’DE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Birçok ülke, Covid-19 korona virüs salgınının yayılmasını önlenmek ve kontrol altına almak için kısmi veya tam olarak güvenlik tedbirleri uygulamış ve bu da dünya çapındaki madenlerde faaliyetlerin askıya alınmasına yol açmıştır. 2020 yılı nisan ayı başında, dünya çapında 1.600’den fazla madendeki operasyonlar askıya alınmıştır. Ülkeler virüsü kontrol altına almak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için stratejiler geliştirmeye başladıkça, bazı maden sahaları sınırlı kapasite de olsa yeniden çalıştırılmaya başlatılmasına izin verilmiştir. Korana virüs korkusu ve madencilik sendikalarının pandemi sırasında işçi sağlığı konusundaki endişeleri ışığında işverenler, virüsün maden sahalarında bulaşmasını önlemek için sıkı güvenlik tedbirleri almışlardır.

Kaynak: https://steelguru.com/mining, 2020.

Dünya çapındaki madencilik tesislerinin çoğu, uygun sağlık, hijyen ve sosyal mesafe önlemleriyle güvenliğe odaklanarak çalışmalara devam etmektedirler. Güvenliği   uzun vadede sağlamak için gerekli tüm adımları atılarak pandemi döneminde etkilenen operasyonların hızlı bir şekilde normal üretim seviyelerine geri döndürmeye gayret göstermektedirler. Türkiye’de buna örnek olarak Eti Bor Covid-19’a karşı çabalarının bir parçası olarak, şirket kendi el dezenfektanını üretmeye başlamıştır. El yıkama, koronavirüsün yayılmasını sınırlamanın birincil yolu haline geldiği için dünya genelinde ve ülkemizde ülkemize dezenfektan yoğun bir taleple karşı karşıya kalmıştır. Kurum, mesafe önlemleri ve artan temizlik ve hijyen protokollerinin yanı sıra, operasyonlarında sağlık taraması gerçekleştirmiştir. Tüm maden işletmelerinin önceliği hastalığın bulaşma riskini azaltmak ve iş gücünü, ailelerini ve toplulukları korumak olmuştur. Bu bakış açısı, maden şirketlerine olan öz güveni arttırmış iş güvenli kurallarının yürütülmesini kolaylaştırmıştır.

Maden işletmelerinde COVID 19 salgınlarını kontrol etmek, virüsün yayılmasını kontrol altında tutmak, böylece tüm çalışanları ve toplulukları korumak işin sürekliliği ve istihdamı açısından olumlu sonuçlar vermektedir.

  1. COVİD-19 MÜDAHALE VE RİSK PLANI

İş yerinde mevcut değilse, COVID-19’a karşı koruyucu eylemlere rehberlik edebilecek bulaşıcı bir hastalık hazırlık ve müdahale planı hazırlanmalı ve geliştirilmelidir. Hükümet, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu Üyeleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Belediyeler, işyeri iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından verilen rehberliklerden haberdar olunmalı ve bu önerileri ve kaynakları işyerine özgü planlara dahil edilmelidir. Güvenlik planları, işçilerin bu birimlerde gerçekleştirdiği çeşitli iş sahaları ve iş görevleri ile ilişkili risk düzeyleri göz önünde bulundurulmalı ve ele alınmalıdır (Duan ve Zhu,2020). Bu tür düşünceler şunları içermelidir:

  • Çalışanların nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 kaynaklarına maruz kalabileceği {(Genel halk, müşteriler ve iş arkadaşları ve (Hasta bireyler veya özellikle yüksek risk altında olanlar enfeksiyon (yaygın olarak devam eden ziyaret edilen yerler) (COVID-19 olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilere korunmasız maruziyet gösteren sağlık çalışanları)}
  • Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olmayan risk faktörleri.
  • İşçilerin bireysel risk faktörleri (ör. Yaşlılık; kronik tıbbi durumların varlığı, bağışıklık yeterlilik koşulları; gebelik).

Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller:

  • Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek durumlar için acil durum planlarının geliştirilmesine hükümet yetkililerinin tavsiyelere uyulmalıdır, örneğin:
  • İşçi devamsızlığının artması.
  • Sosyal mesafe, kademeli iş vardiyaları, küçültme işlemleri, uzaktan hizmet sunma ve diğer maruziyeti azaltıcı önlemler.
  • Operasyonlara devam etmek veya vardiya hizmetleri sunmak için farklı işlerde çapraz eğitim işçileri de dahil olmak üzere, azaltılmış bir işgücü ile temel operasyonları yürütme seçenekleri.
  • Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş teslimatlar.

Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümlerde açıklanan işyerlerinde SARS-CoV-2’ye maruz kalma riskini azaltmak için atabilecekleri diğer adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır (GPC, 2020).

A-Temel Enfeksiyonu Uygulamaya Hazırlanma ve Önleme Tedbirleri

Çoğu işveren için, işçileri korumak temel enfeksiyon önleme tedbirlerini uygulamaya bağlı olacaktır. Uygun olduğunda, tüm işverenler aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyi hijyen ve enfeksiyon kontrol uygulamaları uygulamalıdır (Leung vd., 2020).

■ İşçilere, müşterilere ve şantiye ziyaretçilerine ellerini yıkayabilecekleri bir yer sağlanması da dahil olmak üzere sık ve kapsamlı el yıkamaları teşvik edilmelidir. Sabun ve hijyenik temizleyiciler mevcut değilse, en az %60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanları bulundurulmalıdır (GPV, 2020).

■ Çalışanlar, hasta oldukları takdirde evde kalmaları teşvik edilmelidir.

■ Öksürük ve hapşırma gibi solunuma dayalı görgü kuralları teşvik edilmelidir.

■ Müşterilere ve halka çöp kutuları sağlanmalıdır.

■ İşverenler, çalışanlar arasında ve hükümet ile yerel sağlık yetkilileri arasında çalışanlar ve diğerleri arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak için esnek çalışma sahaları (ör. Uzaktan çalışma) ve esnek çalışma saatleri (örneğin kademeli vardiyalar) gibi politikalar ve uygulamalar oluşturup uygulayıp uygulayamayacakları araştırmalıdır.

B-Mesafe Kuralı temelli stratejiler.

■ İşçilerin, mümkünse diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.

■ Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sürdürülmelidir. Temizlik kimyasalları seçerken, işverenler uzmanlardan yardım talep etmelidirler.

■ Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için üreticinin talimatları izlenmelidir (PWC, 2020).

C-Hasta İnsanların Tanımlanması ve İzolasyonu

Potansiyel enfeksiyon bireylerin hızlı bir şekilde tanımlanması ve izolasyonu, bir işyeri çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin ve diğerlerinin korunmasında kritik bir adımdır.

■ İşverenler, olası maruziyetten şüphelenmeleri durumunda çalışanları Covid-19 belirtileri ve semptomları için kendilerini izlemeye teşvik etmeli ve teşvik edilmelidir.

■ İşverenler, çalışanların hasta olduklarında veya Covid-19 semptomları yaşadıklarında rapor etmeleri için politikalar ve prosedürler geliştirmelidir.

Uygun olduğu yerlerde, işverenler Covid-19 belirtileri ve / veya semptomları olan kişileri hemen izole etmek için politikalar ve prosedürler geliştirmeli ve çalışanları bunları uygulamak için eğitmelidir. Potansiyel olarak bulaşıcı kişileri işçilerden, müşterilerden ve diğer ziyaretçilerden uzak bir yere taşımalıdır. Çoğu işyerinde belirli izolasyon odaları bulunmamasına rağmen, kapanan kapıları olan belirlenmiş alanlar, potansiyel olarak hasta insanlar şantiyeden çıkarılana kadar izolasyon odaları olarak kullanılabilir.

■ Covid-19 olan bir kişinin solunum sekresyonlarının yayılmasını sınırlandırmak için adımlar atılmalıdır. Mümkünse ve uygunsa bir yüz maskesi sağlanmalı ve kişiden maske takması istenmelidir. Bir hasta veya başka bir hastadaki yüz maskesi (cerrahi maske, prosedür maskesi veya diğer benzer terimler olarak da adlandırılır), PPE ile karıştırılmamalıdır.

■ Mümkünse, daha fazla bulaşmayı önlemek için COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişileri, özellikle de tıbbi tarama, triyaj veya sağlık hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştiği çalışma alanlarında, farklı odalar veya geçici bariyerler kullanarak izole etmek için virüs vakalarından ayrı olarak izole edilmelidir.

■ Yalıtım alanlarına giren personel sayısını kısıtlanmalıdır.

■ Ek bir mühendislik ve idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları ve KKD kullanarak hasta bir kişi ile yakın temas halinde olan veya bu kişilerle uzun süreli / tekrarlanan temas halinde olan çalışanları korunmalıdır (Fisher, 2020).

D-Geliştirme, Uygulama ve İletişim İşyerinde Esneklik ve Korunma

Hasta çalışanları aktif olarak evde kalmaya teşvik edilmelidir.

■ Hastalık izni politikalarının esnek ve halk sağlığı rehberliği ile tutarlı olduğundan ve çalışanların bu politikalardan haberdar olduğundan emin olunmalıdır

■ İşinize sözleşmeli veya geçici çalışanlar sağlayan şirketlerle, hasta çalışanların evde kalmanın önemi hakkında konuşulmalı ve onları cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştirmeye teşvik edilmelidir.

■ Akut solunum yolu hastalığı olan hastalara hastalıklarını doğrulamak veya işe dönmek için bir sağlık uzmanının raporuna ihtiyaç duyulmamalıdır, çünkü sağlık hizmeti veren kurumlar ve hastaneler çok yoğun olabilir ve bu tür belgeleri zamanında veremeyebilirler.

■ Çalışanların hasta aile üyesine bakmak için evde kalmalarına izin veren esnek politikalar uygulanmalıdır. İşverenler, hasta çocuklara veya diğer hasta aile üyelerine normalden daha fazla bakım sağlamak için evde kalmaları gerekebileceğinin farkında olmalıdır.

■ Hasta aile üyeleri olan işçilerin, onlara bakmak için evde kalmaları gerekebileceği kabul edilmelidir. Aslında evler ve Yerleşim Topluluklarında COVID-19’un yayılmasının önlenmesinde en çok fayda sağlayan yerlerden biri olduğu unutulmamalıdır.

■ Uygun hijyen uygulamaları ve işyeri kontrollerinin (KKD dahil) kullanımı da dahil olmak üzere, iş için gerekli iş işlevleri ve işçi sağlığı ve güvenliği hakkında yeterli, kullanılabilir ve uygun eğitim, öğretim ve bilgilendirici materyaller sağlanmalıdır. Pandemi sürecinde hastalık ve koruyucu önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan işçilerin kendini işyerinde güvende hissetme olasılığı çok düşüktür (ILO, 2020).

E-İşyeri Kontrollerini uygulamak

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyeri tehlikelerini kontrol etmenin yollarını seçmek için “kontrol hiyerarşisi” adlı bir çerçeve kullanırlar. Başka bir deyişle, bir tehlikeyi kontrol etmenin en iyi yolu, maruziyetleri azaltmak için işçilere güvenmek yerine onu sistematik olarak işyerinden uzaklaştırmaktır (GPC, 2020).

COVID-19 salgını sırasında, tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün olmadığında, en etkili koruma önlemleri (en etkili olandan en az etkili olana doğru sıralanır): mühendislik kontrolleri, idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları (bir tür idari kontrol) ve Kişisel koruyucu donanımlardır. Uygulama kolaylığı, etkililiği ve maliyeti göz önüne alındığında, her bir kontrol önleminin avantajları ve dezavantajları vardır. Çoğu durumda, kontrol önlemlerinin bir kombinasyonu çalışanları SARS-CoV-2’ye maruz kalmaktan korumak için gereklidir (OSHA, 2020).

F-Mühendislik kontrolleri

Mühendislik kontrolleri, çalışanları iş ile ilgili tehlikelerden izole etmeyi amaç edinir. Mühendislik kontrolleri iş yerlerinde uygulanabildikleri taktirde işçilerin bireysel davranışlarını en aza indirerek işyerlerinde tehlikelere maruz kalmayı azaltır ve en uygun maliyetli çözümler sunar (Dünya Sağlık Örgütü, 2020).

ARS-CoV-2 için mühendislik kontrolleri şunları içerir:

■ Yüksek verimli hava filtrelerinin takılması.

■ Çalışma ortamında artan havalandırma oranları.

■ Şeffaf plastik gibi fiziksel bariyerlerin takılması hapşırma vb. korumaları.

■ Müşteri hizmetleri için düz geçişli bir pencere takma.

■ Aerosol üretme prosedürleri gibi bazı ortamlarda özel negatif basınçlı havalandırma (örn. Sağlık ortamlarındaki hava kaynaklı enfeksiyon izolasyon odaları ve morg ortamlarındaki özel otopsi paketleri)

SONUÇ:

Nerede çalışıyor olunursa olunsun herhangi bir viral enfeksiyondan etkilenme olasılığını azaltmaya yardımcı olmak için işyerleri tarafından yeni uygulamalar hayata geçirilmelidir. İşverenler, işçileri işyerlerindeki tehlikelerden korumak için her türlü makul önlemi almakla yükümlüdürler. Bu sektörlerdeki işverenlerin düzenli günlük etkileşimler için mevcutta etkili planları olmalıdır. Yeni virüsler tespit edildiğinde, işverenler virüse bakan ve mevcut kontrollerin uygun olup olmadığını değerlendiren uygun bir tehlike değerlendirme metodolojisi izlemelidir. Değerlendirmelerde her zaman sağlık ve güvenlik komitelerine veya işçi temsilcilerine danışılmalıdır. Önleme planlarının amacı, bulaşıcı virüse maruz kalmayı mümkün olduğunca ortadan kaldırmak olmalıdır. Kontrollerin seçimi bir kontrol hiyerarşisi tarafından yönlendirilmeli ve hem mühendislik hem de idari kontrolleri içermelidir. Bir çalışanın COVID -19’a sahip olduğu teyit edilirse, işverenler, diğer çalışanlara, enfekte olmuş işçinin adlarını veya ayrıntılarını açıklamadan, COVID -19’a olası maruz kalma durumlarını bildirmelidir.

 

Kaynakça

Duan, L. ve Zhu, G. (2020). COVID-19 salgınından etkilenen insanlar için psikolojik müdahaleler. Lancet Psikiyatrisi, 7 (4), 300-302.

Fisher, (2020). [https://www.fisherphillips.com/resources-alerts-develop-a-proactive-covid-19-workplace-safety]. (Erişim: 15 Nisan 2020).

GPC, (2020). [https://www.globalprotectioncluster.org/2020/04/21/covid-19-protection-risks-responses-situation-report-no-3-as-of-21-april-2020/]. (Erişim: 20 Mart 2020).

Leung, K. Wu, J. Liu, D. ve Leung, G. (2020). Kontrol önlemleri sonrasında Hubei dışında Çin’de ilk dalga COVID-19 geçirgenliği ve ciddiyeti ve ikinci dalga senaryo planlaması: bir modelleme etki değerlendirmesi. Lancet.

PWC, (2020). [https://www.pwc.com/jg/en/issues/covid-19/considering-the-potential-business-impacts-covid-19-outbreak.pdf.]. (Erişim: 05 Nisan2020).

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdul Vahap Korkmaz

AKÜ İscehisar MYO. İnşaat Bölüm Bşk.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu