Son Haberler

Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler Konferansı

Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler Konferansı, 30-31 Mart 2016 tarihlerinde MTA Kültür Merkezi, Ankara’da gerçekleştirilecek.

30-31 Mart 2016 tarihlerinde MTA Kültür Merkezi, Ankara’da gerçekleştirilecek Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler Konferansı‘nın Düzenleme Kurulu adına Başkan Ülker Aydın, konferans davet yazısında aşağıdaki hususlara yer verdi:

“Pek çok ülkede, bölgesel olarak, madencilik ve enerji sektörünün gelişimi ile ekonomik gelişimi arasında doğrudan ilişki olduğuna dair somut örnekler bulunmaktadır. Madencilik ve enerji sektörü, doğrudan gelir yaratmasının yanında, düşük maliyette girdi sağlaması bakımından da faaliyetlerin yapıldığı bölgedeki sanayinin gelişimine katkı sağlamakta, önemli bir istihdam yaratmakta, yöre insanının mesleki ve teknik yeteneklerini artırmaktadır.

Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekonomik ve kültürel zenginliğe sahip, tarihsel önemi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır. Bölge Petrol, Kömür ve benzeri kaynaklar konusunda zengin olduğu gibi birçok akarsuya ve güneş enerjisi yoğunluğuna sahiptir. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında birçok baraj yapılmış ve Bölgenin sahip olduğu zengin petrol, kömür ve benzeri kaynaklar nedeniyle de birçok Termik Santral ve bir adet Rafineri kurulmuştur.

Maden ve enerji potansiyeli bakımından büyük önem taşıyan bölgede, madencilik sektörünün akılcı planlamalar çerçevesinde canlandırılmasının, bölgenin ekonomik ve toplumsal yaşamı üzerinde son derece olumlu etkileri olacağı açıktır. Bu hususta gereken çalışmaların zaman kaybedilmeden yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yoksulluğun azaltılması ve bölgesel eşitsizliklerin giderilmesinde madencilik ve enerji sektörünün önemi son derece belirgindir. Bu bağlamda, Bölgemizde mevcut yer altı ve yer üstü zenginliklerin değerlendirilmesi ve yaratıcı yatırım modellerinin oluşturulması için araştırma çalışmalarının yapılmasına destek vermek gerekmektedir.

Geçmişte güvenlik gerekçesi ile ertelenmiş ve ardından yavaş ilerlemekte olan bu araştırmalar hızlandırılmalıdır. Bölgenin madencilik kolunda sahip olduğu bu kaynakları eğer hammadde olarak düşünürsek, uygun çıktıların oluşabileceği bir üretim planlaması ile özellikle Ortadoğu pazarını da iyi kullanarak, ürünleri birer marka haline getirebilen araştırmaların yapılması, politika önerilerinin oluşturması ve bunları yaparken bu zenginliklerin asıl sahibi bölge insanının bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Bölgede bu enerji kaynaklarının, istihdam ve katma değer yaratan, çevreye ve işçi sağlığına duyarlı yatırımların yapılması gelecekteki enerji arz güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Doğu-Güneydoğu Anadolu Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler Konferansı ile bölgenin maden ve enerji potansiyelinin ve işletiminin ortaya konularak, gerek ülke, gerekse bölgenin gelişimine en yüksek yararı sağlayacak şekilde söz konusu kaynakların kullanım olanaklarının saptanması amaçlanmıştır.

Bu konferansta,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin maden ve enerji kaynakları,

Bölgede yaşanan sorunların maden ve enerji sektörüne yansımaları,

Madencilik ve enerji sektörünün sanayileşmedeki rolü,

Madencilik ve enerji politikaları ve mevzuatı,

Bölgede yapılan yatırımların değerlendirilmesi konuları tartışılacaktır.”

PROGRAM

1. Gün – 30 Mart 2016, Çarşamba
10:00 Açılış Oturumu
Ülker AYDIN, Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa AKTAŞ, TKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KONUK, BOTAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim ŞİŞMAN, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya COŞAR, MTA Genel Müdürü Mustafa YILMAZ, EPDK Başkanı Dr. Berat ALBAYRAK, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (Teşrifleri Halinde)
11:00 Kahve Molası
11:30 Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Doğan AYDAL, Enerji Uzmanı ve Öğretim Üyesi
“Doğu- Güneydoğu Anadolu Bölgemiz Enerji Kaynakları ve Bölgesel Gelişmeler”
12:15 Öğle Yemeği
13:30 I. Oturum – Maden Kaynakları-I
Bölgenin potansiyeli nedir? İspatlanmış rezervler ne kadardır? Kaynakların dağılımı nasıldır, ekonomik midir? Mevcut Maden Kanunu ve uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir?
Oturum Başkanı: Bülent KALI, MTA Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Doğan AYDAL, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER, Hacettepe Üniversitesi Maden İşletme A.B.D. Başkanı Abdurrahman TABLACI, MTA Genel Müdürlüğü Maden Etüd ve Arama Dairesi Başkanı Kenan AKSOY, MİGEM İnceleme ve Denetleme Daire Başkanı Ahmet TUKAÇ, Maden Jeologları Derneği Başkanı
15.00 Kahve Molası
15.30 II. Oturum – Maden Kaynakları-II
Maden kaynaklarının işletilmesi, yaşanılan sorunlar nelerdir? İş güvenliği ve Çevresel önlemler yeterince alınmakta mıdır? Üretici şirketlerin bölge halkına yönelik sosyal sorumluluk projeleri var mı? Ne kadar istihdam sağlanmaktadır?
Oturum Başkanı: Nihat ERİ, Güneydoğum Derneği (Mardin eski Milletvekili)
Prof. Dr. Ali BİLGİN, Limak Çimento Grubu Hammadde Direktörü Yakup KAYGUSUZ, Ciner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Abidin GÜMÜŞ, Alacakaya Mermer Ve Maden İşletmeleri Müdürü Doğan BESLER, Besler Madencilik Genel Müdürü
16:50 Kapanış
2. Gün – 31 Mart 2016, Perşembe
09:30 Çağrılı Konuşmacı
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Temsilcisi
10:00 III. Oturum – Petrol Kaynakları
Bölgenin potansiyeli nedir? İspatlanmış rezervler ne kadardır? Kaynakların dağılımı nasıldır, ekonomik midir? Mevcut Petrol Kanunu ve uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi (Adıyaman Üniversitesi Eski Rektörü)
Selami İNCEDALCI, ETKB Petrol İşleri Genel Müdürü Besim ŞİŞMAN, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Yön. Kur. Başkanı BOTAŞ Temsilcisi Ali YILDIZEL, Petrol Platformu Derneği Arama ve Üretim Grup Başkanı İsmail BAHTİYAR, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı Mehmet YAMAÇ, TP Batman Eski Bölge Müdürü, Genel Enerji Eski Genel Müdürü
12:00 Öğle Yemeği
13:30 IV. OturumYenilenebilir Enerji Kaynakları (Su, Güneş, Jeotermal, Rüzgar)-I
Bölgedeki su kaynaklarımız, projeler, kaynakların değerlendirilmesi yeterli midir? Jeotermal Kaynak potansiyeli var mıdır? Mevcut kaynakları ekonomiye kazandırmada neler yapılmalıdır? Güneş ve Rüzgar kaynakları ekonomik midir? Mevcut Jeotermal ve Yenilenebilir Enerji Kanunu ve uygulamada yaşanan sorunlar nelerdir?
Oturum Başkanı: Necdet PAMİR, Enerji Uzmanı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Ismail KARA,MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüd ve Arama Daire Başkanı Nazmi KAĞNICIOĞLU, DSİ Genel Müdürlüğü Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkan Yardımcısı Taner TAŞLI, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Uzman Oğuz TÜRKYILMAZ, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı
15:00 Kahve Molası
15:30 V. OturumYenilenebilir Enerji Kaynakları (Su, Güneş, Jeotermal, Rüzgar)-II
Su ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Özel Sektörün Bakışı, Devletin Enerji Teşvikleri ve Yatırımlar
Oturum Başkanı: Ramazan USTA, ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Afif DEMİRKIRAN, EÜAŞ Eski Genel Müdürü, Batman ve Siirt Eski Milletvekili, Yatırımcı Şeyhmus ÖZMEN,Avrupa-Türk İşverenler Birliği Başkanı Nedret ÖZEL, Jeoloji Yüksek Mühendisi, GAP İdaresi Faruk TELEMCİOĞLU, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER) Ergün YILDIZ, Güneş Enerji Sistemi Uzmanı
16:50 Kapanış

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu