Son Haberler

ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ SEMPOZYUMU

Enerji Bakanı Alaboyun, Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) tarafından İstanbul’da düzenlenen Elektrik Perakende Satış Sektörünün Geleceği Sempozyumu’nun açılışına katıldı.

Türkiye Enerji Vakfı (TENVA) tarafından İstanbul’da düzenlenen Elektrik Perakende Satış Sektörünün Geleceği Sempozyumu’nun açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, enerji sektöründeki gelişmelerin büyük oranda özel sektör yatırımlarından kaynaklandığını belirtti.

Türkiye’de istikrar ve güven ortamının oluşması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının başarılı politikaları sayesinde enerji yatırımlarının kamuya yük olmayacak şekilde özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Alaboyun, “Bu çarpıcı değişim, özel sektör yatırımlarından kaynaklandı. Bu noktada risk alan, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemizin geleceğine tuğla koyan özel sektörümüzü kutluyorum.” dedi.

Alaboyun, enerjinin sürdürülebilir kalkınmada ve ülkelerin refah seviyelerinin artmasında önemli bir konumda yer aldığını, bir başka deyişle bir ülkede büyümenin ölçüsünün enerji tüketimi ile doğru orantılı olduğunu vurguladı. Alaboyun ayrıca son yıllarda Türkiye ekonomisinde önemli başarılar kaydedildiği ve vatandaşların refah seviyelerinin yukarılara taşındığı görüşünü paylaştı.

Bakan Alaboyun, elektrik enerjisindeki kurulu gücün 2002 yılında 31 bin 846 megavat iken bugün itibarıyla 72 bin megavata yaklaşarak iki kattan fazla bir artış sağlandığını hatırlattı. Alaboyun yine 2002’de yüzde 32 olan özel sektör payının bugün yüzde 71,7 seviyesine ulaştığını, böylece 13 yıl içerisinde devlet ve özel sektör paylarının yer değiştirdiğini kaydetti.

15 yıl önce 20 megavat civarındaki rüzgâr santralı kapasitesinin bugün 4 bin megavatı aştığını, kurulu güç içerisindeki rüzgâr, jeotermal, biyokütle gibi kaynakların payının ise yüzde 5’i aştığını söyleyen Alaboyun şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde yerli kaynakların enerji üretimindeki payını artırabilmenin temel şartlarından biri de madenleri daha etkin şekilde sisteme dâhil etmektir.”

“Yerli kaynakların aktif kullanımı ile enerji ithalatına bağımlılık azaltılacaktır”

Alaboyun, kamu bürokrasisinde Maden Tetkik ve Arama (MTA), Etibank ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki görevleri sırasında hep bu anlayışı ön planda tuttuğunu anlatarak, “Yerin sadece 200 metre değil bin metre altına ulaşacak sondaj yaparak kendi kömürümüzü, petrolümüzü keşfetmek için durmadan çalışmamız, idari adımları atmamız gerekiyor.” dedi.

Yerli kaynakların daha aktif kullanımı ile hem enerji ithalatına bağımlılığın azaltılacağını hem de yerli kaynakların daha etkin kullanılarak özel sektöre yeni iş ve istihdam alanları yaratılacağını söyleyen Alaboyun, böylece daha çok yerli kaynak kullanılarak elektrik üretileceğini ve dağıtılacağını dile getirdi.

“Elektrik dağıtımında özel sektör payı yüzde 100”

Alaboyun, elektrik dağıtım sektöründe 21 elektrik dağıtım şirketinin hepsinin 2013 yılı itibarıyla özelleştirilmesi sonucunda özel sektör payının yüzde 100’e çıktığını anımsattı. Alaboyun şöyle konuştu: “Bu sektörün 2015 yılı itibarıyla ülkemize 100 bin kişinin üzerinde istihdam, 760 milyon dolar vergi geliri sağladığı ve 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığı hesaplanmaktadır, bu kadar önemli bir sektörün uzun vadeli olarak yatırımlarına devam etmesi için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor.”

Elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılmasının, serbestleşme reformlarının önemli aşamalarından biri olduğunu söyleyen Alaboyun, şunları kaydetti:

“Gerçekleştirilen hukuki ayrıştırma ile birlikte sektördeki rekabetçi yapının daha da geliştirilmesi hedeflenmiştir. Serbestleşme sürecinin devam etmesi ile birlikte piyasaların rekabetçi ve şeffaf bir ortamda işliyor olması da yatırımcıların en çok dikkate aldığı ölçütlerden birisidir. Çünkü bilginin ve işleyişin şeffaf olmadığı piyasalarda, yatırımların gerçekleşmesi için oluşması gereken güven ortamı riske girmektedir.”

EPİAŞ = Şeffaf, güvenilir ve izlenebilir bir piyasa yapısı

Alaboyun, enerji piyasalarının daha şeffaf, güvenilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşması amacıyla Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) kurularak, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) bünyesindeki piyasa sistemlerinin EPİAŞ’a aktarılmasının önemli bir gelişme olduğunu aktardı. Yine elektrik piyasasının işlerliğine katkı sağlayacak, kurulabilecek ek piyasalara ilişkin araştırmalar ve mevzuat çalışmalarını yürütmeye devam ettiklerini dile getiren Alaboyun, yatırımların şeffaf ve öngörülebilir piyasa yapısı ile desteklenmesinin yanı sıra idari süreçlerin de yatırımcıları destekleyici şekilde olmasının yatırımlara ivme kazandırdığına dikkati çekti.

Alaboyun, “Özellikle ülkemize ilk defa yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcıların, piyasaları ve usulleri kolayca kavrayabiliyor olması ve mevzuat riskleri hakkında öngörülebilirliğin sağlanması iş birliklerinin önünü açacaktır.” diye konuştu. Alaboyun, bu amaçla ilgili süreçlerin ve yönetişim altyapısının oluşturulması ve yatırımların teşvikini sağlayacak alternatif finansman modellerinin geliştirilerek, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yatırım ortamını tesis etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sempozyum etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alaboyun, enerji fiyatlarında zam olup olmayacağı sorularına fiyatların serbest piyasa şartları içinde aşağı ya da yukarı hareket edebileceğini belirterek yanıt verdi. Alaboyun yanıtına şunları ekledi: “Mevcut veriler ve maliyetlere bakıldığında yakın bir gelecekte enerji fiyatlarında bir zam öngörmüyoruz. Petrol fiyatlarına bağlı olarak doğalgaz fiyatlarımız da 3’er aylık dönemlerde yenileniyor. Bundan kaynaklı fiyat indirimi de olabilir, dolar ve piyasadaki şartlara göre fiyat artışı da olabilir.”

“Bakım-onarım helikopterleri iletim hatlarını denetleyecek”

Alaboyun, 1 Kasım seçim dönemi hakkında bakım-onarım çalışmaları için 4 helikopterin ana iletim hatlarını denetleyeceğini anlattı. Alaboyun, “Çok ileri teknolojiyle, uzaktan algılamayla sıcak ve sorunlu bölgeleri tespit edebiliyoruz. Enerji kaçağının olduğu yerlerdeki odaklaşmayı tespit edebiliyoruz, oralara müdahale daha çabuk olabiliyor.” bilgilerini verdi.

Elektrik bakımında lokal müdahale için de çalışmalar yaptıklarını aktaran Alaboyun, “Amerika’da kullanılan Avrupa’da da kullanılmaya başlayan sistemin tümünü aksatmayan bu sistemin pilot çalışmalarına başlayacağız. Sonra da bunu Türkiye geneline yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Yani büyük hatlardaki elektriği kesmeden ilgili teknisyenler girip düzenleyecek, bu esnada sistemin bütün elektriği kesilmeyecek.” dedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu