Son Haberler

GEDİZ HAVZASI TEMİZLENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Gediz Havzasında kirliliğin önlenmesi çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi.

Gediz Havzasında kirliliğin önlenmesi çalışmalarının ikinci aşaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. 2012 yılından beri kirliliğin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin tespiti ve mevcut su kalitesinin ortaya konulması amacıyla yürütülen Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı kapsamında, Gediz Havzasının mevcut durumu ortaya çıkarıldı.

Gediz Havzası Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı Değerlendirme Çalıştayı

Bakanlıkça yürütülen izleme çalışmalarından elde edilen verilerin kirlilik önleme faaliyetleri ve planlanan yatırım projeleri ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla 19 Ekim 2015 tarihinde Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda  “Gediz Havzası Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı Değerlendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yanı sıra Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü M.Mustafa Satılmış, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz ve İLBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gürbüz de katıldı. Çalıştayda ayrıca Gediz Havzası’nda yer alan belediye başkanlıkları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden üst düzey temsilciler de yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Daire Başkanlığı tarafından 2012 yılından beri yürütülen Gediz Havzası Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Sonuçları katılımcılara aktarıldı. İzleme sonuçları ışığında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı” ve İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından havzada yapılan yatırımlar anlatıldı.

müsteşar_mustafa_öztürk

Çalışmalar 2012 Yılından Beri Sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye tarımsal üretiminin %10’unun gerçekleştiği Gediz Havzasına Bakanlık olarak büyük önem verildiğine vurgu yaparak, havzadaki suyun tarımda kullanılması nedeniyle, kalitesinin artırılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların da artarak devam edeceğini belirtti.

Bu amaçla Su Çerçeve Direktifi ve Ulusal Mevzuatına uygun bir şekilde gerekli kirlilik izleme çalışmalarına Bakanlık tarafından 2012 yılından beri aralıksız devam edildiğini belirten Mustafa Öztürk, su kalitesinin iyileştirilmesi adına yapılması gereken çalışmaların ilk basamağı olan kirlilik izleme çalışmaları neticesinde havzadaki su kalitesinin, havzadaki baskı unsurlarının ve sıcak noktaların tespit edildiğini ifade etti.

Çalışmalara Hız Verilecek

Bundan sonra kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmalara hız verileceğini söyleyen ve yapılan izleme çalışmaları ışığında hazırlanan Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı hakkında bilgi veren Öztürk, Gediz Havzasında 16 noktada yürütülen izleme çalışmalarının sonucuna göre Gediz Nehri’nin IV. Sınıf su kalitesinde yer aldığını belirtti.

Mustafa Öztürk Eylem Planı’nın uygulanması ile havzanın II. Sınıf su kalitesine iyileştirileceğini kaydederek, bu hedefe ulaşılabilmesi için sorumlu tüm kurum ve kuruluşların elbirliği ile üstüne düşen görevleri yapmaları gerektiğini, Bakanlık olarak bu noktada her türlü katkıya hazır olunduğunu vurguladı.

Kirliliğin Nedenlerinden Biri Tarımsal Faaliyetler

Çalıştayda, izleme sonuçları değerlendirildiğinde havzadaki kirliliğin en önemli kaynaklarından birinin de tarımsal faaliyetler olduğu, tarımda mutlaka kontrolsüz bir şekilde gübre kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planına göre, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde havzanın durumunun göz önüne alınarak sanayi tesisleri için belirlenen deşarj limitlerinde kısıtlamaya gidilmesi ve havzaya deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarının, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde belirtilen 10.000 m3/gün kapasite şartına bakılmaksızın Bakanlık tarafından online izleme sistemine bağlanması çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu