Son Haberler

GELECEĞE YÖN VERECEK PROJELER ARANIYOR

Elektrik, Elektronik ve Bilişim alanında sektöre yön verecek projeler aranıyor…

Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) tarafından 6 Nisan 2016 günü Proje Baharı-5 olarak gerçekleştirilecek yarışmaya Elektrik, Elektronik ve Bilişim alanında sektöre yön verecek projeler katılabilecek.

Elektrik, Elektronik ve Bilişim temalarını içeren, TET AR-GE Proje Pazarı / Proje Baharı-5 olarak lanse edilen ve 6 Nisan 2016 günü gerçekleştirilecek olan yarışma için 5 Ekim 2015 – 12 Şubat 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

Etkinlik Takvimi

İlk Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2015

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2016

Etkinlik Günü: 6 Nisan 2016

Büyük Ödül 20.000 TL 

Her Kategoride;

1.’lik Ödülü 20.000 TL

2.’lik Ödülü 10.000 TL

3.’lük Ödülü 7.500 TL

Etkinliğin Amacı:

Etkinlik ile AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki alt başlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu alt başlıklar dışındaki konular da belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.

1.Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

2.Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar

3.Çevre ve Enerji verimliliği uygulamalar

4.Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları

Katılım Koşulları

A.Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.

B.Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

C.Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birlik tarafından karşılanacaktır.

Ulaşım masraflarında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dâhilinde;  taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.

Derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Ödül Kurulu tarafından projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Ödül Kurulu Üyeleri, TET Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

Diğer Hususlar

A.Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.

B.TET, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.

C.İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

D.Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir. Proje pazarına katılan projelerin, ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu