Son Haberler

GLOBAL ENERJİ PİYASALARI GEÇİŞ DÖNEMİNDE

BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu’nu değerlendiren BP Grup CEO’su Bob Dudley, global enerji piyasalarının bir geçiş döneminde olduğunu söyledi.

BP Grup CEO’su Bob Dudley, bu yıl 66’ıncı sayısı yayınlanan BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu’nu değerlendirerek şunları söyledi: “Global enerji piyasaları bir geçiş döneminde. Dünyanın, bir yandan ihtiyaç duyduğu enerjiyi temin edip diğer yandan da karbon salınımını düşürmek gibi zorlu bir işin üstesinden gelmeye çalıştığı bu dönemde, bu verilerde görebildiğimiz uzun dönemli trendler, talep ve arz karışımını değiştiriyor.

Aynı zamanda, pazarlar son üç yıldır fiyatlarda ağırlığını hissettiren aşırı arz olmak üzere, daha kısa vadeli etkenlere de tepki veriyor. Bu durumun gelecekte ne gibi sonuçlar doğuracağını anlamak için, güvenilir verileri, zamanında elde etmemiz gerekiyor. BP olarak Enerji İstatistikleri Raporu’nu tam da bu nedenle, dünya çapında tartışma, müzakere ve bilgiye dayalı karar alma süreçlerine katkıda bulunacak, doğru küresel bilgiler sağlamak için hazırlıyoruz.”

Daha düşük karbonlu yakıtlara doğru geçiş var

2017 BP Enerji İstatistikleri Raporu’ndaki veriler, global enerji talebinde daha yavaş büyümeye geçiş ve talebin güçlü şekilde Asya’nın daha hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerine kayması dolayısıyla piyasalarda halen gerçekleşmekte olan uzun dönemli değişimleri açık şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca, yenilenebilir enerjideki güçlü büyüme ve kömür kullanımındaki düşüşün devam etmesiyle daha düşük karbonlu yakıtlara doğru geçişin altını çiziyor.

Rapora göre, enerji piyasaları daha kısa dönemli zorluklara etkili şekilde uyum sağlarken, özellikle petrol piyasası, son yıllarda piyasaya hâkim olan aşırı arza 2016’da uyum sağlamaya başladı.

Enerji talebindeki büyümenin yarısı Çin ve Hindistan’da gerçekleşti

BP Enerji İstatistikleri 2017 Raporu sonuçlarına göre, 2016 yılında sadece yüzde 1 büyüme ile son on yıllık ortalamasının yarısına yakın bir hızla artan küresel enerji talebindeki zayıflama ardı ardına üçüncü yılını geride bıraktı. Bir kez daha bu büyümenin neredeyse tamamı, hızlı büyüyen gelişmekte olan ekonomilerden gelirken tüm büyümenin yarısı Çin ve Hindistan’da gerçekleşti.

Petrol fiyatlarında geçen yıl görülen düşüş, petrol talebini yüzde 1,6 artırırken, üretimdeki büyüme ise sadece yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı. Sonuç olarak, petrol piyasası yıl ortasına doğru genel olarak yeniden dengeye otursa da fiyatlar, oluşmuş olan yüksek stokların etkisiyle baskı altında kalmaya devam etti. Doğal gaz üretimi de düşük fiyatlardan olumsuz yönde etkilenerek sadece yüzde 0,3 arttı. ABD’nin gaz üretimi 2016’da azalarak, 2000’li yılların ortasında yaşanan kaya gazı devriminin ilerlemesinden bu yana ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

Yenilenebilir enerjide yüzde 12 ile en hızlı büyüme görüldü

Yenilenebilir enerji, yüzde 12’lik artış ile bir kez daha tüm enerji kaynakları arasında en hızlı büyümeyi kaydetti. Her ne kadar halen toplam birincil (primer) enerjinin sadece yüzde 4’ünü sağlasa da, yenilenebilir enerjideki büyüme, 2016’daki enerji talebindeki toplam büyümenin neredeyse üçte birini temsil etti. Buna karşılık, en karbon yoğun fosil yakıt olan kömürün kullanımı da, ağırlıklı olarak hem ABD hem de Çin’deki talepte yaşanan azalma nedeniyle, ardı ardına ikinci yılında da keskin bir düşüş kaydederek yüzde 1,7 azaldı.

Enerji talebindeki zayıf büyüme ile yakıt karışımındaki değişim sayesinde, 2016 yılı küresel karbon salınımı sadece yüzde 0,1 arttı ve böylece salınımların sabit kaldığı veya azaldığı ardı ardına üçüncü yıl oldu. Bu, 1981-83’ten bu yana, salınımlardaki büyümenin kaydettiği en düşük üç yıllık ortalama oldu.

Bu veriyi değerlendiren BP Grup CEO’su Bob Dudley, “Her ne kadar bu gelişmeyi memnuniyetle karşılasak da, bu kırılma eğiliminin ne kadarının yapısal olduğu ve devam edeceğini halen net olarak göremiyoruz. Karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik odağımızı ve çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. BP olarak, COP21 Paris toplantılarında belirlenen hedefleri destekliyor ve bunlara ulaşılmasında üzerimize düşen görevi yapmayı taahhüt ediyoruz.” dedi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu