Son HaberlerYazarlarımız

İÇME SUYU TEMİNİNDE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ VE YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARI

şadiye_yalçınTarih boyunca, insanoğlu ilk yerleşimlerini insanlık için vazgeçilmez olan su kaynaklarının yakınlarında yer alan bölgelerde yapmışlardır. İlk içme suyu standardı yaklaşık 4000 yıl önce yayınlanmıştır. İlk tekniğe uygun filtrasyon tesisi 1832 yılında İskoçya’da işletmeye alınmıştır. İlk klorlama 1908 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar DSİ tarafından yaptırılan tesisler ile Türkiye genelinde yaklaşık 5 Milyar m3/yıl su sağlanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, özel bütçeli bir kuruluştur. 1954 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

3 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun İle; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nüfusu 100 binden büyük olan şehirlerin içme suyu temini için yetkili kılınmış olup, bu maksatla 1978 yılında İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

1053 sayılı Kanundaki son değişiklik ile (18 Nisan 2007 Tarih ve 5625 Sayılı Kanun), “Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atık su toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirilmiştir.”

İçme suyu arıtımında en önemli husus; su kaynağının kalite karakteristiklerine göre en uygun arıtma tesisi tasarımının yapılmasıdır. Arıtma sisteminin seçimi ve planlaması arıtma konusunda uzmanlaşmış teknik kadrolar tarafından kapsamlı çalışmalar sonucunda yapılmaktadır.

İçme suyu temini amacıyla kullanılacak ham su, kalite kriterlerindeki bozulmalara göre; havalandırma, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma (yumaklaştırma), çöktürme (durultucu) ve filtreleme gibi pek çok işlemlerden geçirilerek kalitesi iyileştirilir. Böylelikle fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri Sağlık Bakanlığının 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilir.

Ülkemizde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve inşa edilen ‘içme suyu arıtma tesisleri‘nde, içme suyu arıtımı için ham su kirlilik parametrelerinin de uygun olması ve hem yatırım hem de işletme maliyetlerinin diğer arıtma yöntemlerinden çok daha düşük olması nedeniyle çoğunlukla konvansiyonel yöntem ile içme suyu arıtımı yapılmaktadır.

Ancak son yıllarda su kalitesindeki değişimler de göz önüne alınarak, konvansiyonel arıtım tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, basınçlı filtreler (arsenik giderimi için) ve ters ozmoz sistemleri de (sertlik ve ağır metal giderimi için) içme suyu arıtımında kullanılmaya başlanmıştır.

Daire Başkanlığımız bünyesinde “81 İL MERKEZİNİN İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU İHTİYAÇLARI TEMİNİ PROJESİ”  çalışmaları yürütülmektedir.

Türkiye genelindeki 81 il merkezinde ihtiyaç duyulan içme, kullanma ve endüstri suyu miktarları ile bu illere temin edilen içme, kullanma ve endüstri suyu miktarları her il merkezi için ayrı ayrı tespit edilmiştir. Ayrıca nüfusu 50.000’den Büyük İlçe Merkezleri Eylem Planları ve nüfusu 25.000’den Büyük Yerleşim Yerlerine Ait Eylem Planı da hazırlanmıştır.

İlk aşamada 2008 yılında “81 İl Merkezinin İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Eylem Planı ( 2008-2012)” hazırlanmıştır.

Daha sonra, 2010 yılında (2010-2014) yıllarını kapsayacak şekilde; 2013 yılında ise (2013-2017) yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmiştir. 2015 yılında ise 2023 yılını kapsayacak şekilde revize edilmektedir.

Eylem planları, şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarının Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılına kadar yapılacak yatırımlar ile karşılanması ana hedefi doğrultusunda hazırlanmış ve yapılması gerekli faaliyetler ve parasal karşılıkları bu hedefe göre belirlenmiştir.

Bu plana göre;

81 ilde toplam 42,6 milyon insan yaşamaktadır. (2009 yılı nüfus sayımlarına göre).

Yerleşim alanları için yıllık 3,8 milyar m3 ihtiyaç varken 5,2 milyar m3 su temini yapılmaktadır.

Bu eylem planına göre; 81 il için temin edilen su miktarı

  •      Uzun Vadede (2024-2040) 36 yerleşim için,
  •      Orta Vadede (2016-2023) 26 yerleşim için yeterli olacaktır.
  • Daire Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen tüm içme suyu faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile;
  • İşletmede olan 83 tesisten yaklaşık 39 milyon kişiye yılda 3,56 milyar m3 içme suyu sağlanmaktadır.
  • 46 adet yerleşim yerindeki projeler tamamlandığında yaklaşık 23 milyon kişiye daha yılda 1,90 milyar m3 içme suyu sağlanmış olacaktır.
  • 76 adet proje ile 1,63 milyar m3 su temini projesi ise yapım aşamasındadır.

2015 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi içme suyu hizmetlerini en iyi şekilde yürütmüş ve hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmamasıdır ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun güvenilir su içmesini temin etmektir.

Şüphesiz ki, esas olan mevcut içme suyu kaynaklarımızın en iyi şekilde korunması, kullanılması ve yönetilmesidir. Bizim de hedefimiz; kurumumuz adına kaynaklarımızı en verimli şekilde halkımızın hizmetine sunmak ve gelecek nesillerimize kaybolan ya da içilemez hale gelen kaynaklar değil gürül gürül çeşmelerden akan sular bırakmaktır.

Aşağıdaki tabloda, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşaatı tamamlanarak işletme aşamasında olan, inşaat çalışmaları devam eden, proje çalışmaları devam eden ve gelecekte yapımı planlanan İçmesuyu Arıtma Tesislerine yönelik bilgiler detaylı olarak verilmektedir.

MAKALENİN DETAYLARINI ENERJİ VE MADEN-12. SAYIDA GÖREBİLİRSİNİZ.

Şadiye YALÇIN

DSİ Genel Müdürlüğü

İçmesuyu Dairesi Başkanı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu