Son Haberler

II.ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi , 11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Taşkışla Kampüsünde gerçekleşecek.

Kent alanında disiplinler arası diyalogu ve bilgi alışverişini geliştirmeyi amaç edinen ve 11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak olan II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nin yeni temasını “Küresel ve Yerel Arasında Kentler:  Fırsatlar ve Sorunlar” oluşturuyor.

Kongre bu yıl, yüzyıllar boyunca bölgeler üstü siyasi, ekonomik ve kültürel bir merkez olma işlevi görmüş ve son 30 yılda Türkiye’nin ‘küresel kenti’ konumunu yeniden kazanmış olan İstanbul’da, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Taşkışla Kampüsünde gerçekleşecektir. Tüm sosyal bilimler ve kent bilimleri araştırmacıları, disiplinlerinin konu edindiği temel sorunsallar etrafında kongreye katkı ve katılım sunabilir.

II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi bağımsız araştırma makaleleri, planlanmış oturumlar ve kamuya açık paneller şeklinde organize edilecek. Sizler de kongre temasına uygun araştırma makaleleri ve oturum önerilerinizi sunabilirsiniz.

Kongre Çağrı Metni

“Küresel ve Yerel Arasında Kentler: Fırsatlar ve Sorunlar

Son 30 yılda kentler, küresel ve yerel süreçlerin etkileşiminin ortaya çıkardığı dinamikleri inceleyebileceğimiz önemli mekânlardan biri haline geldi. Küreselleşme ile birlikte kentlerin küresel, ulusal ve yerel ölçeklerde üstlendikleri işlevler yeniden tanımlanmakta ve eş zamanlı olarak da kentlerin ekonomik ve sosyo-mekânsal yapılarında bir dizi değişim yaşanmaktadır. Başka bir ifade ile küreselleşme, irili ufaklı, merkezde ya da çeperde yer alan bütün kentlerin gündelik yaşamlarının, sosyo-mekânsal örüntülerinin ve büyüme stratejilerinin bağlamını yeniden tanımlamış, ulus-aşırı süreçler kentsel dinamiklerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kentlerin küresel olanla etkileşimi ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, ideolojik ve diyasporik akışlar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu akışlar bir yandan kentleri birbirine bağlayan çeşitli türden ağların ortaya çıkmasına, diğer yandan da birbirine bağlı bu kentlerde çok yönlü siyasal, toplumsal ve mekânsal dönüşümlere sebep olmaktadır. Bu dönüşümlerin ayrıntılı ve eleştirel bir gözle çalışılması, hem bir kentin küreselleşmesinin özgün yanlarını, hem de o kentte yaşayan farklı gruplar için bu sürecin ne anlama geldiğini anlamak bakımından önem arz etmektedir. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, küreselleşme süreçlerinin kentleri nasıl etkilediğine, ne tür dönüşümlere neden olduğuna ve ne tür fırsatlar ve sorunlar yarattığına odaklanmaktadır. Kongreye aşağıda belirtilen temalar ekseninde makale ve oturum önerilerini beklemekteyiz.”

Kongre Temaları

 • Küreselleşme ve kentlerin değişimi
 • Küreselleşme ve yerel yönetimler: Stratejiler, fırsatlar, sorunlar
 • Yerel çıkar grupları ve küreselleşme stratejileri
 • Değişen ekonomiler ve yeni sınıfsal gruplaşmalar: Yeni orta sınıflar, profesyoneller
 • Küreselleşme ve neo-liberal kent politikalarının toplumsal ve mekânsal sonuçları
 • Ötekilerin Küreselleşmesi: Kaçak göçmenler, sığınmacılar, mülteciler
 • Yeni bölünmeler, yeni çatışmalar: ‘Yerliler’ ve ‘yabancılar’
 • Küreselleşen kentlerde kent planlaması ve tasarım
 • Küreselleşen kentlerde mimari sorunlar
 • Küresel çağda muhalif kent hareketleri ve ulus-aşırı ağlar

Sınırlı Temalar:

 • Küreselleşme ve İstanbul
 • Küreselleşme ve Anadolu Kentleri

DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu