Son Haberler

İşletmenizdeki Enerji İzleme Sisteminin Etkili Enerji Yönetiminde Yetersiz Kalmasının 10 Nedeni

İşletmenizde enerji verimliliğini artırmak için enerji tüketiminizi ölçmek, ölçtüğünüz verileri analiz etmek ve analiz sonuçlarına göre enerji verimliliğine yönelik önlemler almanız gerekmektedir. Özellikle son yıllarda önemi gittikçe artan ISO 50001 ve EN 16001 gibi enerji yönetim standartlarının gereksinimleri nedeniyle işletmeler enerji ölçüm ve izleme sistemlerine yatırım yapmaktadır. Enerji izleme sistemleri genel olarak, enerji kalitesinin (harmonik, gerilim düşümü, vb.) incelenmesi, enerji analizörleri, sayaçlar ve mevcut diğer ölçüm cihazları aracılığıyla ilgili sistem parametrelerinin izlenmesi, kayıt altında tutulması, enerji tüketiminin anlık ve geçmişe yönelik trendinin analiz edilmesi, arıza bildirimi, alarm oluşturma, raporlama (günlük, haftalık, aylık) ve benzeri birçok işlevselliği sağlayan çözümler sunmaktadır.

 

Buraya kadar bir işletmede enerji yönetimi ile ilgili alınacak aksiyonlar için yukarıda bahsettiğim özelliklere sahip bir enerji izleme sisteminin yeterli olabileceği düşünülebilir. Ancak etkili bir enerji yönetim sistemi, enerji kullanımına doğrudan ve dolaylı yoldan etki eden etkenleri bütüncül bir şekilde ele alan ve teknik karar alıcıların yanında finansal karar alıcıları da enerji yönetiminin bir parçası haline getiren çözümlerden oluşmalıdır. Enerji IoT Platformu tam da bu noktadaki ihtiyaca akıllı bir çözüm sağlayarak bir işletmede enerjinin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Reengen ekibi olarak geliştirdiğimiz Enerji IoT Platformu, mevcut enerji otomasyon sistemlerine entegre olarak çalışabildiği gibi, enerji izleme altyapısı bulunmayan yerlerde kendi sistem çözümünü de sağlayabilmektedir. Bu yazıda işletmenizdeki mevcut enerji izleme sisteminin etkili bir enerji yönetiminde neden yetersiz kaldığının 10 nedenini ve Enerji IoT Platformu‘nun buradaki sorunlara nasıl çözüm sağladığını açıklayacağım:

 

1- Mevcut enerji izleme sisteminiz analiz ve raporlama için büyük excel dosyalarında zaman harcamanıza neden oluyor.

 

Enerji tüketimi ve maliyetlerinizle ilgili analiz ve raporlama yapacağınız dönemlerde enerji izleme sisteminiz sayesinde tüketim ve ilgili parametrelere ait verilere ve grafiklere ulaşabiliyorsunuz. Ancak bu toplanan veriler ve oluşturulan grafikler işletmenize özel anlamlı sonuçlar çıkarmak için yeterli olmuyor. Örneğin kullandığınız tarifeye göre enerji tüketiminizin parasal karşılığını, farklı dönemlere ait m2, üretim adeti gibi birimler başına harcadığınız enerjiyi, CO2 emisyonunuzu, kurulu güneş enerjisi sisteminizin kullandığınız enerjinin yüzde kaçını karşıladığını, bütçe planlama dönemlerinde bir sonraki dönemin enerji maliyetlerini veya birden çok şubenizin enerji performansını tek tek analiz edip raporunu hazırlamak ayrıca ciddi bir zaman gerektiriyor. Enerji IoT Platformu’nun işletmenizdeki enerji ile ilgili teknik ve finansal tüm parametreleri tek bir platformda toplama, birbiriyle ilişkilendirme ve işletmeye özel analiz ve rapor oluşturma özelliği, kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde analiz yapma ve raporlama imkanı veriyor.

 

2- İşletmenizin ay sonu ödediği faturaların doğruluğunu kontrol etmiyor.

 

Elektrik faturanız ay sonunda beklediğiniz kadar gelmiş olabilir, ancak binlerce elektrik abonesinin elektrik sayacı hatalı ve eksik okunuyor. Bu da harcamadığınız enerji için fazladan fatura ödüyor olabileceğiniz anlamına geliyor. Enerji IoT Platformu‘nun fatura analiz modülü gerçekleşen tüketim ile faturanıza yansıyan miktarı karşılaştırarak eksik ve hatalı okumaları tespit etmenizi kolaylaştırıyor.

 

 

3- Enerji izleme sisteminiz elektrik tedariğinde en uygun tarifenin ne olacağını söylemiyor.

 

Enerji yönetiminin temel amacı işletmenizde enerji maliyetlerinizi azaltmaktır. Enerji maliyetini etkileyen 3 önemli faktör ise enerjiyi nasıl satın aldığınız, ne kadar ve ne zaman kullandığınızdır. Enerji izleme sistemleri, kullandığınız enerjinin zaman içerisindeki değişimini anlık ve geçmişe yönelik olarak analiz ederler ancak satın aldığınız enerjinin maliyeti ile ilgili bir analizde yetersiz kalırlar. Enerji IoT Platformu, tüketici kategorinize göre tek ve üç zamanlı tarife analizi yapabiliyor. Böylece tüketim trendinize göre hangi tarifenin daha az maliyetli olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca serbest tüketici olarak, farklı elektrik tedarikçilerin tarife yapılarını enerji tüketim verileriniz üzerinde analiz ederek hangi tarifenin sizin için daha avantajlı olduğu hakkında sizi bilgilendirebiliyor. Bir sonraki gün için en yüksek kesinlikteki saatlik tüketim tahmini özelliği sayesinde elektrik tedarikçileri ile satın almada pazarlık gücü sağlıyor.

 

4- Otomatik veri güdümlü analiz ile reaktif ceza ve anormal tüketim durumlarını tespit edemiyor.

 

Her işletme daha verimli çalışmak, maliyetlerini azaltmak ve üretkenliğini artırmak ister. Enerji verimliliği için alınacak önlemler bunu başarmanın en önemli yollarından biridir. Ancak enerji verimliliği önlemleri akla ilk olarak, ciddi maliyetlere yol açacak ekipman değişimlerini, yoğun işçilik gücü gerektiren işleri ve dolayısıyla geri dönüş süreleri uzun yatırımları getirmektedir. Halbuki enerji verimliliği sağlamanın daha kolay yolları vardır. İşletmelerde çoğu sistem farkında olmadan verimsiz bir şekilde çalıştırılmaktadır. Farkında olmadığımız çoğu enerji verimliliği fırsatı ise bu sistemlerden toplanan gerçek zamanlı verilerde gizlidir. Ancak mevcut enerji izleme sisteminiz bu verileri otomatik olarak analiz edip bu fırsatları görmenizi sağlayacak kabiliyete sahip değildir. Enerji IoT Platformu’nun veri güdümlü analiz özelliği işletmenizdeki sayaç, bina otomasyonu veya diğer enerji izleme sistemlerinizden topladığı gerçek zamanlı verileri akıllı algoritmaları üzerinden analiz ederek işletmenizde anormal şekilde çalışan yerleri tespit edebiliyor. İşletmeler bu analiz sonuçlarına göre operasyonlarını daha verimli hale getirerek yüksek maliyetlere gerek kalmadan enerji verimliliği sağlayabiliyor. Bununla birlikte sistem, reaktif cezaya yaklaşma durumlarında da anında alarm verebiliyor. Benzer şekilde tüketim trendinizde daha önce tanımladığınız limit değerlerin aşılması durumunda, kısa süreli kesintiler ve harmonikler gibi sisteme zarar verebilecek bir durumun ortaya çıkması halinde sistem sizi e-posta ve SMS yoluyla uyarıyor.

 

5- Birden fazla lokasyonda bulunan bina/tesisinizi tek bir platformdan takip edemiyor ve enerji performanslarını karşılaştıramıyor.

 

Mevcut enerji izleme sistemleriniz genellikle tek bir bina/tesis özelinde çalışıyor. Birden fazla bina/tesisin yönetiminden sorumluysanız Enerji IoT Platformu ile birden fazla lokasyonda dağıtık şekilde entegre edilmiş birçok alt sayaç, analizör ve sensörden toplanan verileri tek bir platformda takip etmeniz mümkün hale geliyor. Bununla birlikte bina/tesislerinizin enerji performanslarını birbirleriyle kıyaslayarak enerji verimliliği için öncelik vermeniz gereken yerleri belirleyebiliyorsunuz.

 

6- Enerji verimliliği yatırımlarınızdan ne kadar tasarruf sağladığınızı ve yatırımın ne kadar sürede geri döndüğünü hesaplamıyor.

 

Enerji izleme sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalardan birisi de enerji verimliliği yatırımlarının etkilerini analiz edememeleridir. Enerji IoT Platformu enerji verimliliğine yönelik yaptığınız yatırımların tasarruf oranlarını uluslararası geçerliliği olan IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol) çerçevesinde hesaplar. Enerji verimliliğine yönelik aldığınız aksiyonlar için kayıt oluşturur ve yatırımlarınızın enerji kullanımındaki etkisini anlık olarak takip eder. Yatırım öncesi tüketim verilerinizi sezonsal değişikliklere göre normalize ederek referans hattı oluşturur ve yatırım sonrası tüketim trendinizi referans hattı ile karşılaştırarak gerçekleşen tasarruf oranlarını ve geri dönüş sürelerini hesaplar.

 

7- Bir sonraki saat ne kadar enerji kullanacağınızı, bir sonraki gün ve yıl sonunda enerji maliyetinizin ne olacağını tahmin edemiyor.

 

Enerji izleme sisteminiz kullandığınız enerjiyi anlık olarak takip etmede ve arıza durumlarında haber vermede oldukça başarılı diyelim. Ancak bir sonraki saat diliminde ne kadar enerji tüketeceğinizi size önceden bildiren, şu anki tüketim trendi ile ay sonu faturanızın nasıl geleceğini söyleyen veya bütçe planlamalarınıza yıl sonu enerji maliyetinizin ne olacağını tahmin ederek yardımcı olan bir izleme sistemi ile maliyetlerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Enerji IoT Platformu’nun yapay zeka tabanlı öğrenme algoritmaları işletmenin enerji kullanım alışkanlıklarını öğrenerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunabiliyor.

 

8- Enerji izleme sisteminiz genellikle kW, kWh, gerilim, akım gibi teknik bir dilden konuşuyor, işletmenizin harcadığı enerjiyi finansal olarak ifade etmiyor.

 

Maalesef enerji izleme sisteminiz iş dünyasının anladığı dilden konuşamıyor. Enerji otomasyonları çoğunlukla kW, kWh, gerilim, akım vb. teknik ifadelerle bilgi verdiği için maliyetlerinizle ilgili kararlar alırken sizi bir yığın veri ile baş başa bırakmak zorunda kalıyor. Etkili bir enerji yönetim stratejisinin enerji maliyetlerini anlamak olduğunu bilen Enerji IoT Platformu ile her bir ölçüm noktasının ayrıntılı maliyet analizini yapmak ve böylece ileriye yönelik yatırım planlarını daha sağlıklı bir şekilde yapmak mümkün oluyor.

 

9- İşletmenizde enerji verimliliği farkındalığı oluşturup personelinizi enerji tasarrufunun bir parçası haline getiremiyor.

 

Enerji tasarrufu için aldığınız anlık önlemler ve davranışsal değişikliklerin enerji tüketiminizi azaltacağını biliyorsunuz. Ancak mevcut izleme sisteminizde bu önlemleri ne zaman aldığınızı kayıt edip sonuçlarının ne olduğunu göremiyorsunuz. Enerji IoT Platformu‘nda işletmenizde gece açık bırakılan ışık ve cihazları kapatmanın veya farklı mevsimlerde ısıtma-soğutma sisteminizin set ayar sıcaklıklarını farklı değerlere almanın ne kadar enerji tasarrufu sağlayacağını normal operasyonlarınıza göre karşılaştırarak görebiliyorsunuz. Böylece işletmeniz için oluşturacağınız enerji tasarruf politikalarını ölçerek değerlendirmek ve farkındalık yaratıp personelinizi enerji verimliliğinin bir parçası haline getirmek kolaylaşıyor.

 

10- Enerji izleme sisteminiz işletmenizdeki farklı sistemlerle konuşamıyor.

 

Enerji izleme sisteminiz işletmenizde halihazırda bulunan SCADA, enerji yönetim, UPS/Jeneratör izleme, aydınlatma/mekanik otomasyonu, ERP sistemlerinin birbirleri ile konuşmasını sağlamıyor. Enerji IoT Platformu’nun çoklu haberleşme altyapısı, halihazırda atıl durumda bulunan, sadece veri toplama ve günlük SCADA işlevlerini yerine getiren farklı yazılımların topladıkları verilere erişerek, bunların anlamlandırılmasını, birbirleri ile ilişkilendirerek çok daha detaylı raporlamalar çıkarılmasını ve bu raporların farklı farklı ekranlar yerine tek bir ekranda gösterilmesini sağlıyor. İşletmenizdeki yazılım sistemlerini birbiri ile konuşturup katma değerlerini birkaç misli artırmanın yanında, ileride işletmenize eklenecek herhangi bir donanım veya yazılım ile IP bazlı konuşabilme özelliği sayesinde, bulut tabanlı bir enerji yönetim yazılımı olarak ölçeklenebilir bir çözüm sağlıyor.

 

Utku Simitli, Reengen-Üründen Sorumlu GMY

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu