Son Haberler

KIRŞEHİR DOĞAL TAŞ RAPORU

‘Kırşehir Doğal Taş Raporu’na göre Kırşehir’in görünür, muhtemel ve mümkün rezervi 165 milyon m3 olarak belirlendi.

Kırşehir’in görünür, muhtemel ve mümkün rezervinin 165 milyon m3 olarak belirlendiği ‘Kırşehir Doğal Taş Projesi’nin amacı, Kırşehir bölgesi içinde yer alan ‘doğal taş rezervleri‘nin (granit, mermer, traverten, oniks) araştırılması ve potansiyel yatırım imkânlarının belirlenerek, doğal taş yatırımcıları için sektör farkındalığının oluşturulmasıdır. Bölgede arazi çalışmaları ile üretime devam eden ve terk edilmiş mermer ve granit ocakları ile yeni potansiyel sahalar belirlenecek, aynı zamanda bu sahalardaki doğal taşların blok alımına uygun olup olmadıkları ortaya konacaktır.

Orta Anadolu’da Sulakyurt, Yozgat, Sivas, Kayseri, Ulukışla, Niğde, Şereflikoçhisar ve Kırıkkale yerleşim merkezleri arasında kalan yaklaşık üçgen şekilli bir alanda yüzeyleyen magmatik ve metamorfik kayaçlar bulundukları coğrafi konum dikkate alınarak Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı olarak tanımlanmıştır. Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı metamorfik, magmatik ve ofiyolitik kayaçlardan oluşmaktadır. Bu kayaçlar arasında metamorfik kayaçlar karmaşığın en yaşlı birimini oluştururlar. Metamorfik kayaçlar genellikle Kırşehir’in kuzeyinde yüzeylemektedir. Orta Anadolu Granitoyidleri olarak adlandırılan plütonik kayalar temele ait metamorfik birimler ile ofiyolitleri sıcak dokanaklarla kesmişlerdir. Baranadağ Granitoyidi, Buzlukdağ ve Çayağzı Siyenitoyidleri ile Kötüdağ Volkaniti bu kayaçların tipik örnekleridir.

Şekil: Kırşehir il sınırları içerisindeki mermer ve granit alanları dağılımı

kırşehir

2011 yılı Maden İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Kırşehir il sınırları içerisinde toplam doğal taş, maden ve endüstriyel hammadde ruhsat sayısı 44 olup, doğal taş olarak 1 bazalt, 6 mermer ve 3 granit ruhsatı alınmıştır. Kırşehir’de bulunan 120 sanayi tesisi içerisinde doğal taş sektöründe 3 adet mermer fabrikası bulunmakta iken küçük çaplı taş işleme atölyeleri de bulunmaktadır.

Çizelge: Kırşehir İli Maden İşletme Ruhsatı Sayıları (MİGEM, 2011)

Maden Adı Maden İşletme Ruhsat Sayısı
Altın 1
Bazalt 1
Demir 2
Dolomit 1
Fluorit 5
Granit 3
Kalker 9
Kalsit 8
Kalsit, Mermer 1
Tuz 2
Kömür (Linyit) 2
Kuvarsit 2
Manganez 1
Mermer 5
Tuğla-Kiremit Kili 1
TOPLAM 44

Granit Alanları

Kırşehir ili içerisinde 5 farklı bölgede geniş alana yayılı toplam 69.636 hektarlık 18 adet granit sahası bulunmaktadır. Bu alanların çoğunluk kısmında yaygın yüzeysel alterasyon ve eklem – çatlak sistemleri bulunmasına rağmen saha içerisinde blok üretimine uygun alanlar yer almaktadır.

Mermer Alanları

Jeolojik tanımıyla mermer; kireçtaşı, dolomit gibi kayaçların belirli sıcaklık ve basınç altında

başkalaşıma uğrayarak, tekrar kristalleşip, yeni bir yapı kazanmaları sonucu oluşmasıdır. Bunlar “Gerçek Mermer” olarak isimlendirilirler. Raporda mermer olarak isimlendirilen sahalar jeolojik tanımıyla kullanılan “Gerçek Mermer”dir. Bu sahalar içerisinde endüstriyel anlamda mermer olarak tanımlanan, blok halinde çıkarılıp – kesilebilen, parlatılınca iyi cila alan ve alımı-satımı olan seviyeler bulunmaktadır.

Kırşehir ili sınırları içerisinde jeolojik anlamda “Gerçek Mermer” seviyeleri oldukça büyük ve geniş alanlar kapsamaktadır. Fakılı, Kaman, Ömerhacılı, Çayağzı, Karıncalı, Yağmurlu – Demirli, Mucur, Kırkpınar, Seyrek Köyü-Göllü, Pekmezci, Hacıselimli, Kekilliali mermer sahalarının sadece Fakılı, Karıncalı ve Çayağzı sahalarında endüstriyel anlamda blok verebilen toplam 15.574 hektar mermer alanları bulunup diğer sahalardaki yaklaşık 21.704 hektarlık alanda yer alan mermerler blok alımına uygun olmamakla birlikte endüstriyel hammadde (mikrokalsit, kalsit, kırmataş, beton, çimento vb.) olarak değerlendirilmektedir.

Oniks (Onyx) Alanları

Geçmiş yıllarda Kırşehir oniksi, Türkiye oniks endüstrisinde bilinen bir marka haline gelmiştir. O günlerde Kırşehir ilinde oniks üzerine çalışan 70 atölye faaliyet göstermekte iken günümüzde bu sayı 5 civarındadır. Önceleri hammadde temini Terme (Kırşehir Merkez), Avcı (Mucur) ve Bekdik (Aksaray) oniks sahalarında gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise onikse olan talebin azalması nedeni ile bu ocaklardaki üretim durmuş olup hammadde temini diğer illerden sağlanmaktadır.

Traverten Alanları

Bölgede sıcak su kaynakları civarında traverten ve içerisinde mercekler, damarlar halinde oniks oluşumları bulunmaktadır. İlimizdeki traverten alanları; Acıöz, Avcı (Mucur), Toklumen (Kaman), Bulamaçlı (Çiçekdağı) ve Terme (Kırşehir-Merkez) bölgelerindeki traverten oluşumlarıdır. Bu traverten oluşumları bol gözenekli ve yüzeyde 10-15 cm’den birkaç metre kalınlığa sahiptir. Kalınlıklarının fazla olmaması, bol gözenekli ve karstik boşluklu olması ve yüzeysel koşullardaki bozulmalarından dolayı blok verme özelliği bulunmamaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu