Son Haberler

KOBİ’lere Proje Esaslı 1 Milyon TL Destek…

İllerin rekabetçi imalat sanayi KOBİ’lerine ve yazılım sektörü KOBİ’lerine proje esaslı 1 milyon TL destek için KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında hazırlanan 2018-01 sayılı Proje Teklif Çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacak.

İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri ve yazılım sektörlerindeki KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesi ve sanayide dijitalleşme oranının artırılması için KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında hazırlanan 2018-01 sayılı Proje Teklif Çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacak.

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları gerekiyor. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacak.

Proje Teklif Çağrısına;

İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisine uygun olan imalat sanayi sektörü KOBİ’leri,

Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3),

Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri,

başvurabilecek.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hâsılatını aşmaması gerekecek…

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hâsılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hâsılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacak. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hâsılatını aşmaması gerekecek.

Destek oranı tüm bölgeler için %60 olup, proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecek. Yazılım işletmeleri için ise 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenek.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma

Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dâhil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL…

Proje çağrısının toplam bütçesi; imalat sanayi sektörü için 500 Milyon TL, yazılım sektörü için 200 Milyon TL olmak üzere toplam 700 Milyon TL’dir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacak. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkânları dâhilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecek.

Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecek.

KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) Amacı:

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DETAYLI BİLGİYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu