Son Haberler

Lisanssız Elektrik Üretiminde İstismar Ortadan Kaldırılacak

“Lisanssız Elektrik Üretimi”ne yönelik yapılan düzenleme ile uygulamada ortaya çıkan çantacılar ile eş-dost, akraba istismarı ortadan kaldırılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretimi konusunda çok önemli bir karara imza attı. Yapılan düzenlemenin öncelikli hedefleri, lisanssız üretim mevzuatında piyasanın tabana yayılması ve saha uygulamalarına ilişkin kaynakların gerçek piyasa oyuncularının eline geçmesi, şeffaflığın güçlendirilmesi ve hane halkı ihtiyaçlarına cevap verecek çatı uygulamalarının birçok gelişmiş ülke uygulamasında olduğu gibi geliştirilmesi, rekabet ortamı oluşturulması ve şeffaflığın artırılması olarak sıralanabilir.

Lisanssız Elektrik Üretimi”ne yönelik yapılan düzenleme ile uygulamada ortaya çıkan çantacılar ile eş-dost, akraba istismarı ortadan kaldırılacak.

Çantacıların Önüne Geçilecek

Alınan kararla dağıtım şirketlerinin patronlarının ve yöneticilerinin yakın akrabaları, eşi, çocuğu ve çalışanları kendi dağıtım bölgelerinde lisanssız üretim faaliyetinde yer alamayacak. Projeler, üretim aşamasından önce el değiştiremeyecek, hisse devri yapılamayacak. Böylece çantacıların önüne geçilecek.

Vatandaşlar güneşten ürettiği elektriğin ihtiyaç fazlasını görevli tedarik şirketleri üzerinden sisteme kWh’ını 13,3 dolar cent’den satabilecek. Satış bedeli, görevli tedarik şirketleri tarafından vatandaşın bildirdiği banka hesabına aylık olarak ödenecek.

Enerji kooperatifçiliği yaygınlaşacak

Düzenlemeye göre projeler, üretim aşamasından önce el değiştiremeyecek, hisse devri yapılamayacak. Enerji kooperatifçiliği yaygınlaşacak. Çatılara yerleştirilecek güneş panelleri ile artık daha çok vatandaş güneş enerjisinden yararlanacak ve ihtiyacı kadarını kullanıp kalanını satabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hayata geçirdiği lisanssız üretime ilişkin düzenleme ile gerçek ve tüzel kişiler ‘yenilenebilir kaynaklar‘dan 1 megavata (MW) kadar elektrik üretebiliyor. Üretilen enerji kapsamında vatandaşlar ihtiyacından fazlasını da sisteme satabiliyor. Özellikle güneş enerjisinin, Türkiye’de her ölçekte gelişimi açısından lisanssız elektrik üretimi büyük önem taşıyor.

Lisanssız üretim faaliyetleri kapsamında özellikle güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim tesisi yatırımı vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve Şubat 2016 itibariyle 318 MW’lık güneş enerjisine dayalı üretim tesisi işletmeye geçti.

İşte EPDK düzenlemesinin detayları:

  • Bağlantı kapasitelerinin gerçek yatırımcılara tahsis edilmesinin sağlanması amacıyla, rüzgâr ve güneşe dayalı tesisler için başvuru tarihinden, işletmeye geçiş tarihine kadar pay devri yapılamayacak.
  • Yatırımın tabana yayılması amacıyla, her bir trafo merkezinde ‘rüzgâr enerjisi‘ ve ‘güneş enerjisi‘ne dayalı üretim tesisleri için her kişiye azami 1 MW tahsis yapılacak.
  • Enerji kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması amacıyla; kooperatif, kooperatif birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılacak tüketim birleştirmelerinde üretim tesisleri için ortak sayısına bağlı olarak her tüketim tesisi için 1 MW’ı geçmeyecek şekilde her bir trafo merkezinde maksimum 5 MW’a kadar tahsisat yapılabilecek.
  • Rekabetin korunması amacıyla, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri, ortakları ve çalışanları, kendi dağıtım bölgelerinde lisanssız üretim faaliyetinde bulunamayacak.
  • Özellikle, güneş enerjisine dayalı mesken uygulamalarına ilişkin üretim tesislerinin yaygınlaştırılması amacıyla gücü 10 kW’a kadar olan üretim tesisleri, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü 300 kW olan üretim tesisleri, Köy İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri tarafından geliştirilen projelerinde kullandırılmak üzere, AB fonlarından sağlanan hibelerin etkin kullandırılması amacıyla, TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi bazında 5 MW bağlantı kapasitesi tahsis edilecek.
  • Mevcut uygulamada, tamamı dağıtım şirketi çalışanlarından oluşan başvuruları değerlendirme komisyonu, biri TEİAŞ biri TEDAŞ ve diğeri dağıtım şirketi temsilcisinden olmak üzere yeniden oluşturuldu.
  • Tüm başvuru sahiplerinin tahsis edilen kapasitelerden haberdar olması amacıyla, maksimum kapasitesi ilan edilmiş trafo merkezleri için herhangi bir nedenle ilave kapasite ortaya çıkması ya da verilen bağlantı anlaşması çağrı mektubunun her hangi bir nedenle sonlanması halinde, ortaya çıkacak bağlantı kapasiteleri için başvurular, kapasitenin ilan tarihinden itibaren üç ay sonra alınmaya başlanacak.
  • Öz tüketimin teşvik edilmesi amacıyla, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin sözleşme gücünün otuz katından fazla olamayacak.
  • Dağıtım şirketleri arasında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla; üretim tesisinin, bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı kurulu gücü; 0,499 MW olan tesisler için beş kilometreden, 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için on kilometreden fazla olamayacak.

Şeffaflığın sağlanması amacıyla, geçici kabulü yapılmayan trafo merkezi, dağıtım merkezi ve enerji nakil hattı için başvuru alınmayacak ve bağlantı görüşü verilemeyecek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu