Son Haberler

MADEN SEKTÖRÜNÜN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ORTAĞI

Madenciliğe yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşan EKarakaya Maden Petrol Enerji Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. hızlı ve teknolojik çözümlerle, maden izinlerinden ocak tasarımına, üretim planlamasından makineekipman teminine, maden reklamcılığına kadar geniş bir yelpazede çözüm ortaklarının yanında yer alıyor.

Uzun yıllar madencilik sektöründe çalışmış Sayın Erhan Karakaya tarafından faaliyete geçirilen firma, şirketleşme sürecini Ocak 2013 tarihinde tamamlamıştır. Sayın Erhan Karakaya; uzman, genç ve dinamik ekibinin de desteği ile siz değerli müşterilerine sektörde farklılıklar kazandırmak için çalışmaktadır. Uzun yıllar edindiği tecrübeyi genç ekibinin enerjisiyle harmanlayarak değerli müşterilerine katma değer sağlamayı amaç edinmiştir.

Kaynaklarınızı en verimli ve en ekonomik şekilde üretebilmeniz, sermaye kısıtlarınızı çözebilmeniz, kamu destekleri ve teşviklerinden en üst seviyede yararlanabilmeniz ve yeni kaynaklara ulaşabilmeniz için var olan EKarakaya Madencilik A.Ş. değerli ve bazı metaller konusunda projeleri ve aramaları olan bir metalik madencilik grubudur. EKarakaya Madenciliğin stratejisi potansiyel görülen maden sahalarında ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta maden projeleri yaratmaktır.

Arama Yönetimi

EKarakaya Madencilik, “teknik” başarının bazen “ekonomik başarısızlık” olduğu gerçeğine karşı duyarlıdır. Bu nedenle projeleriniz için seçilen mühendislerimiz, projelerinizin çabuk ilerlemesini, karar verme sürecinde geçen zaman ve maliyetin en aza indirilmesini ve yeni arama delik yerlerine karar verilmesini sağlar.

Açık Ocak Madenciliği

Hizmetlerimiz detaylı bir maden tasarımı ve maden yerleşim planlaması, üretim zamanlaması ve ekipman seçimini de içeren iş tanımlanması/fizibilite ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını da kapsar. Ayrıca maliyetlere dayalı ve risk faktörlerini göz önünde bulunduran metotlar içerir.

Uzaktan Algılama

EKarakaya Madencilik ekibi, birçok beceriye sahip mühendislerden oluşur. EKarakaya ekibindeki mühendisler, çok çeşitli tipteki cevherleşmeler üzerinde etken olan kontroller konusunda derin bir bilgi birikimine sahiptirler.

Veri Yönetimi

EKarakaya Madencilik ekibi, mevcut bilgisayar teknolojilerini kullanarak çevre, madencilik, hidrolojik ve jeoteknik gibi konulardaki geniş konumsal veri kümelerini işleyerek mevcut veri tabanına entegre eder. Maliyeti düşük ve işletmeye özgü çözümlerin desteklenmesi ve uygulamaya konulması için bu sonuçlar analiz edilir ve birbiriyle karşılaştırılabilir.

Altyapı Jeotekniği

Jeoteknik uzmanlarından oluşan ekiplerimiz projeniz için doğru ve uygun maliyetli çözümler geliştirmek için yoğun bilgi ve deneyim ile gelişmiş sayısal modelleme imkânlarını bir araya getirmektedir.

Maden geliştirme için ayrıntılı saha değerlendirmesi, temel projesi, projelerin hazırlanması ve sözleşme yönetimi hizmetlerinin yanı sıra teknik ya da yasal uzlaşmazlıklarda inceleme yaparak uzman ve bilirkişi görüşleri de sunmaktadır.

Jeofizik Çalışmaları

EKarakaya Madencilik, Jeofizik Etüt ve Proje Müşavirlik Hizmetleri tecrübeli personeli, teknolojik cihazları ve teknik grafik yorumlamalarıyla, katı ve sıvı maden aramaları, Jeofizik Etüt, Proje ve Danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir.

Maden aramalarında hassas yer belirleme ekipmanları ve özverili ekibimizle; topografik hizmetler, jeokimya analizleri için örnek alma, cevher ve potansiyel rezerv haritalandırma hizmetleri de yüksek hız ve başarıyla uygulanmaktadır. Bünyesinde birçok maden sahası ve işletmesi bulunduran kuruluşumuz bu hizmetleri gerçekleştirirken müşteri çıkarlarını ön planda tutmaktadır.

GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatı Alınması

Ruhsatın bulunduğu adres itibari ile mücavir sınırlar içerisinde ise Belediye Başkanlıklarından, mücavir sınırlar dışında ise Valiliklerden ve Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet gösterebilmesi için verilen izin belgesinin alınması…

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi

EKarakaya Danışmanlık her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

EKarakaya Madencilik; Maden Projesi için uygun tesis yerinin belirlenmesi aşamasından başlayarak, uygun tesis yerinin kurulması, faaliyete hazır hale gelmesi ve işletmeye alınması süreçlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde gereken tüm izin ve belgelerin alınması sürecinde proje/işletme sahiplerine bilgi ve tecrübesiyle çözüm ortaklığı sunmaktadır.

ÇED/PTD – Çevresel Etki Değerlendirmesi

EKarakaya Madencilik Türkiye’nin her bölgesinde ÇED çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca firmamız; Dünya Bankası ve kredi kuruluşlarının istekleri doğrultusunda ÇED Raporları hazırlamakta ve bu kapsamda gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

2013 yılında kurulan şirketimiz uzman mühendislerden oluşan kadrosuyla çevre mevzuatı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ile ilgili tüm konularda hizmet vermektedir.

Çevresel İzleme (ÇED İzleme)

Gerek EKarakaya tarafından gerekse diğer kuruluşlar tarafından Nihai edilen ÇED raporlarının izleme çalışmaları, mevzuatın belirlediği tüm hükümler dikkate alınarak titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Çevre Denetimi-Çevre Danışmanlık

EKarakaya Çevre Denetim Birimlerinin oluşturulmasında hizmet vermektedir. Çevre Denetim Hizmetleri kapsamında; konusunda uzman ve çevre hukukuna hâkim personeller ile Çevre Danışmanlık çalışmaları sunulmaktadır.

Çevre Lisans ve Çevre İzni

Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği; Çevre Mevzuatı kapsamında alınması gereken izinler ve lisanslar aynı çatı altında toplanmıştır. Firmamız bünyesinde bulundurduğu Çevre Denetim Görevlileri marifeti ile Çevre İzni alınması aşamasında hizmet sunmaktadır.

Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları

Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları gerek ÇED kapsamında gerekse emisyon ölçümleri kapsamında uluslar arası kabul görmüş bir program olan ISCST3 ve AERMOD Programları yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Modelleme çalışmaları hazırlanan haritalar ve detaylı modelleme raporları ile desteklenmektedir.

Gürültü Modellemesi ve Haritalandırılması

Çevresel gürültü modellemesi; işletmelerde ortaya çıkan gürültünün çevreye olan etkisini ve dağılımını belirlemeye yönelik bir süreçtir. Firmamız gürültü modellemesi ve haritalama işlemlerini SOUND Plan Programı yardımıyla gerçekleştirmektedir.

Yer Seçimi, Etüt ve Fizibilite Çalışmaları

Firmamız, yatırımın önünü açan, yatırım maliyetlerini olumlu yönde etkileyen önemli bir konu olan yer seçimi ve etüt çalışmalarını gerek ÇED süreci dâhilinde gerekse münferit olarak gerçekleştirmektedir.

Laboratuar Hizmetleri

Laboratuar hizmetleri, aynı ortaklık yapısına sahip ilgili birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

>    Emisyon- İmisyon Hizmetleri

>    Hava Kalitesi Ölçümleri

>    İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

>    Çevresel Gürültü Ölçümleri

>    Atıksu Analizleri

>    Atık Çamur Analizleri

Proje Hizmetleri

Firmamız; Katı Atık, Atık Su ve İçme Suyu konularında Proje ve Uygulama hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Katı Atık Depolama Sahaları Uygulama Projeleri, Atıksu ve İçme Suyu Uygulama Projeleri ile Arıtma Tesisi Projeleri ve bu projelere ait yapım işleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Firmamız İş Sağlığı Güvenliği biriminde bulunan A, B ve C Sınıfı İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri marifetiyle İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sağlamaktadır.

>    İş Yeri Sağlık Birimi Hizmetleri

>    Risk Değerlendirme Analizleri

>    İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri

>    Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti kapsamında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan detaylı rapor, şu andaki uygulamaları iyileştirici pratik tavsiyeler ve ileriki faaliyetlerin denetlenmesi için önerilen modeller içerir. Böylece verim, gelir ve kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha kaliteli iş sağlığı ve güvenliği programları, pozitif şirket kültürünün aşılanması ve hukuka uygunluk sağlanır.

OSGB Hizmetleri

EKARAKAYA olarak; ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde İngilizce bilen, işyeri hekimliğinde uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz. Gerek yurt içinde çalışacak gerekse de yurt dışında çalışacak kişilere işe giriş ve periyodik sağlık muayene ve tetkikleri sağlık merkezlerimizde yürütülmektedir…

“İş sizin için, siz bizim için önemlisiniz…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları (kısmi veya tam süreli), İş Güvenliği ile görevli mühendisler (tam süreli), İş Güvenliği ile görevli teknik eleman görevlendirme (tam süreli), İşyeri hekimi görevlendirme (kısmi veya tam süreli), Sağlık personeli görevlendirme (tam süreli) gibi hizmetlerin verilerek, ekiplerin belirlenmesi adına yerinde analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmaktayız…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu