Son Haberler

MİLRES DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

‘Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi ile rüzgâr enerjisinde yerli üretim artarak, dışa bağımlılık azalacak.

Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi, Temmuz 2011’de başlayan ve tamamen yerli imkânlarla desteklenen bir Kamu ARGE projesi olarak enerji yatırımlarında dışa bağımlılığı azaltacak.

Maliyet ve uygulama avantajları nedeniyle kullanımı hızla yaygınlaşmakta olan rüzgâr enerjisinin yerli teknolojilerle üretiminin en üst düzeyde sağlanmasıyla, Türkiye’nin enerji alanında ithalata dayalı yatırım maliyetleri düşürülecektir.

310 milyar Dolarlık pazar payı ve toplam 370 GW değerindeki kurulu gücü ile 2014 yılı verilerine göre dünya ‘enerji piyasası‘nın önemli bir unsuru haline gelen rüzgâr enerjisi sektöründe Türkiye’nin rekabet piyasalarındaki gücünü daha fazla artırarak öne çıkması için yerli üretim desteklenmelidir. Bu nedenle dışa bağımlılığın azaltılmasına imkân tanıyacak bir proje olarak MİLRES büyük oranda önem taşımaktadır.

TÜBİTAK KAMAG tarafından desteklenen ve müşteri kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olan MİLRES Projesi’nde temel amaç, yetkililer tarafından resmi web sitesinde şöyle açıklandı: “Tasarımı ve teknolojisi Türkiye’ye ait, özgün ve dünya standartlarında rekabetçi bir rüzgâr sanayinin kurulması için gereken altyapıyı oluşturmak.”

Temel amaca ulaşılırken hedef, MİLRES sayesinde rüzgâr enerjisi sektöründe üretilen prototipin yüzde 90’ından fazlasının yerli üretime dayanması olarak gösteriliyor. MİLRES ile endüstriyel ölçekte 2,5 megavat gücünde elektrik üretimi yapabilen rüzgâr türbinlerinin tamamen özgün ve yerli teknoloji ile geliştirilmesi ve prototipinin üretilmesi hedefleniyor.

MİLRES, 55 milyon TL bütçe ile Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli sivil Ar-Ge projesi…

55 milyon TL bütçe ile başladığı gün itibariyle Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli sivil Ar-Ge projesi olarak değerlendirilen MİLRES’in proje yöneticisi ve mekanik sistemler sorumlusu Sabancı Üniversitesi oldu.

1.aşamasında 9 değişik üniversite ve kurumdan 98 araştırmacı ile 23 lisansüstü öğrencinin görev aldığı projede; TUSAŞ/TAİ “Türbin Kanatları” ana iş paketinden sorumlu… İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin “Kontrol ve Elektronik Sistemler” ana iş paketinden sorumlu olduğu projede; TÜBİTAK MAM “Generatör ve Elektrik Sistemleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi ise “Rüzgâr Analizi ve Yapı Sistemleri” ana iş paketinden sorumlu bulunuyor.

2,5 MW Gücünde Yerli Rüzgâr Türbini

MİLRES Projesi’nde tüm bileşenlerin üretimi, montajları, yer testleri ve saha kurulumu tamamlandı. İlk aşama için TÜBİTAK tarafından 2 yıl ve 10 milyon TL onaylanan ve birinci aşaması biten projede enerji üretiminde önemli hedefler vurgulanıyor. Projenin ikinci aşamasında, 500 KW’lık türbinin kurulum ve devreye alınmasının ardından 2,5 MW gücünde olacak rüzgâr türbininin yerli tasarım ve imalatına başlanması planlanıyor.

‘Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri’ projesi ile vurgulanan hedef, öncelikle dışa bağımlılığı azaltmak. Bu nedenle, uzun dönemde toplam 40 GW rüzgâr enerjisi kapasitesi kurulumu için yurtdışına çıkması beklenen toplam 40 milyar dolar civarındaki kaynağın yüzde 25’inin yerli türbin teknolojileri ile karşılanıp 10 milyar dolar ulusal kaynağın yurtdışına çıkması önlenerek bu hedef gerçekleştirilmek isteniyor.

Türkiye, AB ülkeleri içerisinde üçüncü büyük rüzgâr potansiyeline sahip…

AB ülkeleri içerisinde İrlanda ve İngiltere’den sonra üçüncü büyük rüzgâr potansiyeline sahip Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeli yaklaşık 83 GW düzeyindedir. Türkiye, küresel ölçekte de potansiyel bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak bu potansiyelini değerlendirilebilmesi için öncelikle yerli enerji teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle önemli bir adım olarak da Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES) Projesi öne çıkmaktadır.

Türkiye’de 2023 yılı hedefleri arasında bulunan elektrik üretiminde rüzgâr enerjisi payının 20 GW olması konusu göz önüne alındığında, bu hedefe ulaşabilmek için yerli üretime dayalı güçlü teknolojilerin inşası da büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki enerji potansiyelinin en verimli düzeyde kullanılmasını sağlaması yanında dışa bağımlılığı azaltacak büyük sistemler kurulması ve buna uygun teknolojilerin geliştirilmesi için de MİLRES, desteklenmesi gereken bir proje olarak gösterilmektedir.

Türkiye’de yerli rüzgâr teknolojisinin gelişimi için özel sektör ve kamu düzeyinde desteklere büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Rüzgâr potansiyeli açısından yerli teknolojinin gelişimi için özellikle ürün geliştirme ve test altyapısının kurulumuna yönelik desteklere duyulan ihtiyaç da öne çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki, rüzgâr enerjisi teknolojisinin Türkiye’de gelişmesi, büyük oranda paranın yurt dışına çıkmasını önlemenin yanı sıra ciddi oranda istihdam oluşturması ve yurt dışı pazarlara hızlı açılım sağlaması nedeniyle de önem taşımaktadır.

milres_toplu_foto

Işık; “Enerjide özellikle dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar, Türkiye için öncelikli stratejik yatırımlardır.”

Hedef: Yerli Teknoloji İle Üreten Türkiye…

Dünya standartlarında, tasarımı ve teknolojisi Türkiye’ye ait bir rüzgâr sanayinin kurulması için gereken altyapıyı oluşturmanın amaçlandığı MİLRES projesini değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Rüzgâr enerjisi, Türkiye’de hızla gelişen bir konu ama maalesef teknolojiyi tamamen ithal ediyoruz. Teknolojiyi üreten olmak, Türkiye’nin en önemli hedeflerinden biri… Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu alan olan enerjide, özellikle dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar Türkiye için öncelikli stratejik yatırımlardır.” dedi.

MİLRES sayesinde rüzgâr enerjisi üretiminde teknolojinin yerlileşmesi ile yaklaşık 15 milyar dolarlık dövizin Türkiye’de kalması sağlanacak.

Enerji ihtiyacının hızla artması nedeniyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanına yoğun yatırım yaptığına işaret eden Işık, bu teknolojinin yerlileşmesi ile yaklaşık 15 milyar dolarlık dövizin Türkiye’de kalmasının sağlanacağını dile getirdi. Işık; “Proje ile doğrudan 120 bin kişilik, dolaylı olarak da 250 bin kişilik bir istihdam sağlanacak.” diye konuştu.

MİLRES için hazırlanan resmi web sitesinde projenin gerçekleştirilmesindeki diğer amaçlar şu ifadelerle sıralandı:

  • Ulusal içerikli enerji Ar-Ge konularına sanayimizin daha fazla ilgisini çekmek ve rüzgâr türbini teknolojisinin yerlileştirilmesini sağlamak.
  • Uluslararası enerji pazarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirmek, uluslararası enerji yatırımlarında öncü rol almak.
  • Rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri geliştirmek.
  • Bu alanda işgücünün de yetiştirilmesiyle, yerli üretimin canlandırılması ve benzer pazarlara ihracat potansiyelini değerlendirmek.
  • Rüzgâr santralleri için; kule, kanat, generatör ve ilgili güç elektroniği sistemlerini geliştirmek.
  • Uzun dönemde dünyada rüzgâr türbini tasarımı, üretimi ve satışında ilk 5’e girmek, Türkiye’de kurulu kapasitenin en az %15’ini rüzgârdan sağlamaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu