Son Haberler

RES ÖNLİSANS BAŞVURU DUYURUSU

RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI ÖNLİSANS BAŞVURUSU ALINMASINA İLİŞKİN DUYURU

 3, 4, 5, 6, 7 Ekim 2016 tarihlerinde, 09:00-18:00 saatleri arasında alınacak “Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları”na ilişkin 30/07/2015 tarihli ve 5709 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

 30/07/2015 tarihli ve 5709 sayılı Kurul Kararı:

a) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2.000 MW kapasitenin tamamının 2016 yılı içinde kullandırılmasına,

b) Yönetmeliğin aynı hükmü çerçevesinde kapasitenin tamamı için ‘rüzgâr enerjisi‘ne dayalı önlisans başvurularının 3, 4, 5, 6, 7 Ekim 2016’da alınmasına, konunun Kurum tarafından kamuoyuna duyurulmasına,

c) 3, 4, 5, 6, 7 Ekim 2016 tarihlerinde Kuruma rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurusu yapacak şirketlerin 7 Ekim 2013 ile 7 Ekim 2016 tarihleri arasında bir tam yıl süreli ölçüm verisi bulundurması gerektiğine, 7 Ekim 2013 tarihinden önce başlamış ölçümler için 7 Ekim 2013 tarihinden sonra bir tam yıl süreli ölçüm bulundurulması gerektiğine,

d) 3, 4, 5, 6, 7 Ekim 2016 tarihlerinde rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurusunun Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu adına onaylanmış tüzel kişi tarafından yapılabilmesine,

e) İlgili mevzuat kapsamında rüzgâr ölçüm istasyonu kurulum raporu ve/veya rüzgâr ölçüm sonuç raporu adına onaylanan şirketin kısmi bölünme suretiyle ortaya çıkaracağı veya birleşme yoluyla katılacağı tüzel kişinin ilgili mevzuat kapsamındaki işlemlerinde ilgisine göre rüzgar ölçüm istasyonu kurulum raporunun ve/veya rüzgar ölçüm sonuç raporunun kendi adına onaylanmış olarak kabulüne,

karar vermiştir.

Kaynak: EPDK

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu