Fuar ve EtkinliklerSon Haberler

Rüzgar Enerjisi Proje Geliştirme ve Uygulama Sertifika Programı…

Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CESD) bünyesinde “Rüzgar Enerjisi Proje Geliştirme ve Uygulama Sertifika Programı” düzenlenecek. Rüzgar Enerjisi Yaz Okulu Sertifika Programı 29-30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CESD) bünyesinde “Rüzgar Enerjisi Proje Geliştirme ve Uygulama Sertifika Programı” düzenlenecek. Program, 29 Haziran Cuma ile 1 Temmuz Pazar günleri arasında toplam 17 saat olmak üzere Kadir Has Üniveristesi’nin Cibali Kampüsü’nde konunun uzmanları tarafından 3 modül halinde verilecek dersler ile Tekirdağ bölgesine yapılacak yarım günlük arazi gezisinden oluşacak.

Amaç:

Dünya enerji sektörü, Yeşil Enerji Devrimi (Green Energy Revolution) olarak da adlandırılan, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş dönemini yaşamaktadır. Bu dönemde, başta küresel iklim değişikliği olmak üzere çeşitli çevre sorunlarının dönüşü olmayan etkilerinin asgari düzeye indirilebilmesi amacıyla düşük ya da sıfır sera gazı emisyonlu enerji kullanımı yaygınlaşmakta, enerjinin etkin kullanımı mümkün olduğu kadar artırılmaktadır. Bütün bu temel değişiklikler ülkelerin enerji sektörlerinin yanı sıra küresel ekonominin temel öğelerini de radikal değişikliklere uğratmaktadır. Ülkelerin bu değişimden kaçınması mümkün olmayacağı gibi, bu devrimi erken yakalayanların 21. Yüzyılda başarı şansları yüksek olacaktır.

Günümüzde ülkemiz tükettiği enerjinin yaklaşık % 75’ni dışarıdan ithal etmek zorundadır. Özellikle kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının rezervlerinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bu durumun, yani enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının en önemli yollarından biri yerli ve yenilenebilir kaynaklardan özellikle elektrik enerjisi üretiminin artırılmasıdır. Söz konusu kaynaklarının başında da rüzgar enerjisi gelmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7.5 m/s üzeri rüzgar hızlarına sahip alanlarda kilometrekare başına 5 MW gücünde rüzgar santrali kurulabileceği kabul edilmiştir. Bu kabuller ışığında hazırlanan Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası’na (REPA) göre Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için Bakanlık 2015–2019 Stratejik Planı’na 2019’da 10.000 MW ulaşma hedefi konulmuştur.

2016 yılı sonu itibarıyla ülkemizdeki rüzgar kurulu gücü 5751 MW olarak gerçekleşmiştir. Bu santraller 15517 GWh elektrik üretmiştir. Stratejik Plan hedeflerine ulaşabilmek için de Haziran 2017’de ön lisans ihaleleri yapılmış ve toplamda 11 bölge için 710 MW’lık ön lisans tahsis edilmiştir. Aralık 2017’de yapılan ihalede ise toplam 32 bölge için 2130 MW’lık ön lisans verilmiştir. Bu önlisansların yatırıma dönüşmesi sonucunda ülkemizin rüzgar kurulu gücü 8500 MW’ı geçmiş olacaktır. Bu durum Türkiye rüzgar enerjisi sektörünü alanında dünyada en hızlı büyüyen sektörler arasına sokmaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde rüzgar enerjisinde ciddi yatırımlar yapılacaktır. İşte bu programın amacı bu yatırımların ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmektir.

Kimler Katılmalı:

Rüzgar enerjisi sektöründe halen çalışmakta olan profesyoneller,

Enerjinin çeşitli alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi görenler,

Üniversite mezunu olup kariyerlerine rüzgar sektöründe devam etmek isteyenler,

Halen üniversite öğrencisi olup, bu konuda yüksek lisans yapmak veya ilgili sektörlerde çalışmak isteyenler.

Katılımcı Kazanımları:

Enerji ve özellikle yenilenebilir enerji kaynakları hakkında genel bilgi edinecekler,

Sektörün dünya ve Türkiye’deki durumunu öğrenecekler,

Rüzgar nasıl oluşur hakkında ayrıntılı bilgi edinecekler,

Meteorolojik rüzgar ölçümleri ve rüzgar potansiyeli hesaplamasını uygulamalarıyla öğrenecekler,

Rüzgar türbinleri ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgilendirilecekler,

Rüzgar projelerini geliştirme ve lisanslamanın ayrıntılarını öğrenecekler,

Santral kurulumu, devreye alınması ve işletmesi hakkında bilgi sahibi olacaklar,

Enerji piyasaları, EPİAŞ ve elektrik fiyatlanması sistemlerini öğrenecekler,

Yenilenebilir enerji mevzuatı hakkında bilgi sahibi olacaklar,

YEKDEM lisansları ve YEKA projeleri hakkında bilgilenecekler,

Proje finansmanı konusunun ayrıntılarını örnekleriyle inceleyecekler,

Çevresel faktörler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Sertifika Programının İçeriği: 29-30 Haziran-1 Temmuz 2018, toplam 17 Saat.

29 Haziran Cuma (14:30-18:30)

Modül-1: Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Rüzgar Enerjisi

Enerji bilimi ve mühendisliği, Sürdürülebilir enerji, Enerji kaynakları, Yenilenebilir enerji, Rüzgar enerjisi, Dünya’da ve Türkiye’deki durum

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü

30 Haziran Cumartesi (8:30-14:30)

Saha Gezisi: Rüzgar Santrali Ziyareti (Tekirdağ)

Dr. Ömer Emre Orhan, Borusan EnBW, Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

1 Temmuz Pazar (9:00-13:00)

Modül-2: Rüzgar Ölçümleri, Rüzgar Santralleri Kurulum ve İşletmesi

Rüzgar Nasıl oluşur? Meteorolojik rüzgar ölçümleri, Rüzgar potansiyeli hesaplaması, Rüzgar türbinleri ve bileşenleri, Proje geliştirme, Lisanslama, Santral kurulumu ve işletmesi

Dr. Ömer Emre Orhan, Borusan EnBW, Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

1 Temmuz Pazar (14:30-18:30)

Modül-3: Enerji Piyasaları ve Rüzgar Enerjisi

Enerji Piyasaları, EPİAŞ, Elektrik fiyatları, Yenilenebilir enerji mevzuatı, YEKDEM lisansları, YEKA projeleri, Proje finansmanı, Çevresel faktörler

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdür Yrd. 

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Kadir Has Üniversitesi CESD-Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü

Eğitmenler

Dr. Ömer Emre Orhan, Borusan EnBW, Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

Doç. Dr. Gökhan Kirkil, KHAS Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdür Yrd.

Sertifika Programı:

Sertifika Programı 29-30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Cuma 14:30-18:30, Cumartesi 8:30-14:30 ve Pazar 9:00-18:30 olmak üzere toplam 17 saat olarak planlanmıştır.

Katılım Ücreti ve Kayıt:

Rüzgar Enerjisi Yazokulu Sertifika Programı 1600 TL + KDV (%8) (Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.)

Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan formu doldurabilirsiniz:

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu.

Yer: Kadir Has Üniversitesi – Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel:  0212 533 65 32 / 12 18 Faks: 0212 533 57 69
E-posta: khas-yasam@khas.edu.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu