Son Haberler

SAĞLIKLI BİR ‘ARAZİ YÖNETİM MODELİ’ NASIL OLMALI?

Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) hızlı kentleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan sorunlara ve çözüm önerilerine değinmek amacıyla Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın altıncısını 23 Mayıs’ta Point Hotel Barbaros’ta düzenleyecek.

Adil paylaşım ve mutlu insanlar için sağlıklı bir “Arazi Yönetim Modeli” nasıl olmalı? Bunun sorunun yanıtını arayan Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) hızlı kentleşme süreciyle birlikte ortaya çıkan sorunlara ve çözüm önerilerine değinmek amacıyla 5 yıldır gerçekleştirdiği Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın altıncısını 23 Mayıs’ta Point Hotel Barbaros’ta düzenleyecek.

Arazi Yönetimi Nedir?

Ülkelerde toprağa bağlı sosyal eşitliği, ekonomik büyümeyi ve çevre korumasını garanti altına alan arazi politikalarının uygulanabilmesi için temel altyapıyı sağlayarak, bu problemlerin çözümüne olanak sağlayan sistemlerdir… Arazi Yönetiminde başlıca 5 ana fonksiyon söz konusudur:

1- Arazi Mülkiyeti (Tapu-kadastro, mülkiyet hakları)

2- Arazi Kullanımı (Kent-Kır planlaması, uygulama ve politikalar)

3- Arazi Geliştirme (Planların uygulanması, imar-izleme-denetimler)

4- Arazi Değeri (Taşınmazların değer tespiti, değerleme haritaları)

5- Arazi Bilgi Altyapısı (Arazi/Kent/Coğrafi Bilgi Sistemleri, veri setleri)

‘Arazi Yönetim Modeli’ Sistematiği Her Yönüyle Tartışılacak

Dünyada yaşanan hızlı kentleşme süreci, doğal kaynakların ve çevrenin kontrolsüz kullanımı ve gelişimi, enerji arayışları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arazilerin rasyonel kullanım ve yönetimini zorunlu hale getirmiş bulunuyor. Bir yandan nüfus hızla artarken diğer yandan bu nüfus için gerekli araziler azalıyor. Özellikle kırdan kente tek yönlü, hızlı ve düzensiz göçler, beraberinde kırsal alanların azalıp yok olmasını getirirken kentsel büyümeyi de menfi yönde etkiliyor.

Bilhassa günümüzde kentsel dönüşüm, plana dayalı kentleşme, taşınmaz değerlemesi, orman vasfını yitiren alanların kullanımı yaşadığımız yüzyılın son çeyreğinde, idarecilerin sürekli üzerinde çözüm aradığı, etkin bir Arazi Yönetim Modeli gerektiren önemli sorunların başında geliyor.

Tüm bu konulara dair sorunların giderilmesi; sağlıklı bir “Arazi Yönetim Modeli” sistematiği ile mümkün. Ancak; yönetilebilir, ülkemize özgü bir model nasıl gerçekleştirilebilecek? Bu modelin; teknik, ekonomik ve sosyal boyutları, hangi idari kurumlar ile ve ne şekilde gerçekleştirilebileceği; giderilmesi gereken soruların, bilinmezlerin; cevapları ve çözümleri tartışılması gereken konuların başlıcalarını oluşturuyor.

VI.Arazi Yönetimi Çalıştayı 23 Mayıs’ta

Kısa adıyla AYÖP, yani Arazi Yönetimi Platformu bu amaçlara yönelik 5 yıldır gerçekleştirdiği Arazi Yönetimi Çalıştayı’nın altıncısını 23 Mayıs’ta Point Hotel Barbaros’ta düzenleyecek.

Çalıştayın Amacı…

VI.AYÖP Çalıştayının temel amacı; öncelikle ülkemiz adına Arazi Yönetimi gerekliliğini ortaya koyarak; Arazi Yönetimine olan ihtiyaçtan hareketle, konunun teknik ve hukuksal boyutlarıyla ele alınarak, Türkiye için bir model oluşturma sürecine katkı vermektir. Bu amaçla çalıştayda; Türkiye’de Arazi Yönetimi ile ilgili bilim insanları, kamu ve yerel idarelerin temsilcileri ile siyaset ve serbest meslek mensupları bir araya getirilerek “Türkiye için Neden Arazi Yönetimi Gereklidir?” sorusunun yanıtı birlikte aranmaya çalışılacak.

Çalıştayın Kapsamı…

Arazi Yönetiminin kapsamlı olarak ele alınacağı 2 ana panel oturumu ve Arazi Yönetiminde yeni eğilimler gündemli bir forum oturumu düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında ele alınacak temel konu başlıkları şöyle:

✓Arazi Yönetiminin Temel İlke ve İhtiyaçları

✓Türkiye’de Arazi Mevzuatı ve Politikaları

✓Kentsel ve Kırsal Arsa Düzenlemeleri

İmar Uygulamaları

✓Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Uygulamaları

✓Kıyı/Havza Alanlarında İmar Uygulamaları

arazi_yonetimVI.Arazi Yönetimi Çalıştayı Programı

23 MAYIS 2016, Pazartesi

09:00 Kayıt

09:30 Açılış ve davetli konuşmacılar

10:00–12:30

PANEL 1: Arazi Yönetiminin Gerekliliği (Kamusal Bakış)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER

Katılımcılar:

1) Arazi Yönetimi

Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER (Okan Ü.)

2) Yerleşme ve Arazi Yönetimi İlişkisi

Murat KURUM (Genel Müdür, Emlak Konut A.Ş.)

3) Mülkiyet ve Arazi Yönetimi

Gökhan KANAL (Genel Müdür, TKGM)

4) Kırsal Alan Düzenlemesi ve Arazi Yönetimi İlişkisi

Burak KESER (Genel Müdür Yrd., TRGM)

5) Doğal Yapı ve Arazi Yönetimi İlişkisi

Osman İYİMAYA (Em. Tabiat Varlıklarını Koruma GM)

12:30-14:00 ARA (ÖĞLE YEMEĞİ)

14:00–16:30

PANEL 2: Arazi Yönetiminin Gerekliliği (Yerel Bakış)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Katılımcılar:

1) Büyükşehir Belediyelerinin Arazi Yönetimine Bakışı

Mehmet SEKMEN (Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı)

2) İstanbul’da Arazi Kullanımı: Şile Örneği

Can TABAKOĞLU (Şile Belediye Başkanı)

3) Arazi Yönetimi ve Taşınmaz Değerleme Üzerine Etkileri

Bekir Yener YILDIRIM (Başkan, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği)

4) Mega Kentler ve Arazi Kullanım İlişkisi: İstanbul Örneği

Ömer Furkan ÇEVİK

16:30 – 18:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU

18:00 Kapanış.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu