Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Tasarısı | Enerji ve Maden DergisiEnerji ve Maden Dergisi

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Tasarısı | Enerji ve Maden Dergisi

3 Haziran 2017
Kategori
Son Haberler
Comments 0

Etiketler , , , , ,

‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi’ tasarısı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Tasarının Getirdiği Bazı Yenilikler

Sanayici tanımı, bilişim teknolojisi ve yazılım üretenleri de kapsıyor: Sanayi Sicili Kanunu’ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınıyor.

Ön kayıt sistemi geliyor: Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getiriliyor. Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için verilen idari para cezası kesilecek.

Hafta sonu çalışma ruhsatı artık zorunlu değil: Her yıl hafta tatillerinde çalışmak isteyen sanayi işletmelerinin belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak.

Vergi muafiyeti geliyor: Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yatırım yapacak işletmelerin yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerdeki arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacak.

Şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olacak. İşletmelerin yine bu alanlardaki binaları emlak vergisinden istisna tutulacak.

Geçici muafiyetler kalkıyor: Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirildiği için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler kaldırılacak.

Yüksek öğretim kurumları teknoloji transfer ofisleri kurabilecek: Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere yükseköğretim kurumları sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

Kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek olan ofiste, işçi ve yabancı uyruklu personel çalıştırılabilecek. Devlet İhale Kanunu hükümleri, ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler için uygulanmayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir