Son Haberler

Tokatlılar Ekonomiyi Canlandırmak İçin Birlikte Çalışıyor

TOSİAD İstanbul Şubesi’nin organizasyonuyla düzenlenen, Tokat ilinin gelişmesi adına öncelikli konularda düşünce ve deneyimlerin sentezlendiği ve çalışma etkinliğini güçlendirerek, dayanışmayı artırmayı amaçlayan çalıştayın sonuç raporu açıklandı.

Tokatlı iş adamlarının 2010 yılında “dil birliği, el birliği ve Tokat dirliği için varız” sloganıyla kurduğu Tokatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği TOSİAD, İstanbul Şubesinin organizasyonu ile Tokat’ta bir çalıştay gerçekleştirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Tokat’ta yapılanmasını tamamlayan TOSİAD yönetim kurulu ve üyeleri, İstanbul Şubesinin organizasyonu ile Tokat’ta bir araya gelerek, düşünce ve deneyimlerini çalıştay yöntemi kullanarak birleştirip, sentezledi. TOSİAD üyeleri ve Tokatlılar arasında dayanışmayı artırmanın hedeflendiği çalıştay sonrası oluşacak sinerji ile Tokat’ın gelişmesi adına öncelikli konularda paydaşların ve projelerin desteklenmesi düşünülüyor.

Tokat ilinin gelişmesi adına öncelikli konularda düşünce ve deneyimlerin sentezlendiği ve çalışma etkinliğini güçlendirerek, dayanışmayı artırmayı amaçlayan çalıştayın sonuç raporu açıklandı. TOSİAD İstanbul Şube ve EDD Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İç Mimar Ender Demirtaş tarafından kamuoyuna duyurulan sonuç bildirgesinde yer alan bilgiler ışığında konuşan Demirtaş; “Önümüzdeki kısa ve orta vadede, daha iyi örgütlenerek ve işbirliği yaparak güçlenmeli, kurumsallaşmalı ve Tokat’ı geliştirmek için çalışan tüm paydaşlarımıza destek sağlayabilecek bir yapıya ulaşmalıyız. Bu doğrultuda komite çalışmalarımıza katkı yapmaya ve destek vermeye istekli tüm Tokatlı girişimci, uzman ve iş adamlarını TOSİAD il temsilciliklerine beklemekteyiz.” çağrısında bulundu.

Raporda Vurgulanan Konular

TOSİAD İstanbul Şube ve EDD Yapı Yön. Kur. Bşk. Ender Demirtaş kamuoyuna duyurduğu sonuç bildirgesindeki bazı önemli noktalara dikkat çekti;

“Uzun süredir sosyo-ekonomik olarak potansiyeline uygun bir gelişme gösterememiş”

“Tokat öncelikli teşvik bölgesi seçilmiş olmasına rağmen uzun süredir sosyo-ekonomik olarak potansiyeline uygun bir gelişme gösterememiş, buna karşın çevresindeki iller hızla büyümüştür. Tokat, coğrafi olarak özel bir konuma sahiptir. Öyle ki; Kars üzerinden Türk Cumhuriyetlerine, Samsun üzerinden ise Rusya’ya bağlantı imkânı olan; tarım, hayvancılık ve turizm (yayla – kaplıcatarih) potansiyeli yüksek, doğallığını kaybetmemiş cennet köşelerinin başında gelmektedir.

Çalıştay sırasında, Tokat’ın gelişimini olumsuz etkileyen sekiz temel konu olduğu görülmüştür. İlk olarak, Tokat’ın İstanbul’a uzaklığı, ulaşımın zor ve maliyetli olması nedeniyle Tokat’ın tarımsal potansiyelinin kâr eden bir ekonomiye dönüşmesini engellediği ortaya konmuştur. Buna ilave olarak demiryolunun yetersizliği bu dezavantajı telafi edememektedir.

Öne Çıkan Üçüncü Konu: Mesleki Eğitimin Yetersizliği

İkinci konu, Tokat’ın hala en çok göç veren şehirlerin başında gelmesi oldu. Üçüncü konu ise Tokat’ta mesleki eğitimin yetersizliği olarak sıralandı. Kentte var olan az sayıdaki işletmenin bile halen eleman bulmakta zorluk yaşadığı da gözlenmiştir. Bu sorunların doğal bir sonucu olarak ise Tokat’ın yerel ekonomisinin bir türlü gelişemediği ve yatırım gücü olan sermayenin birikemediği ortaya çıkmıştır.

“Bürokrasi hantal işliyor”

Sıradaki bir diğer sorun olarak kentte var olan bürokrasinin hantal işleyişi öne çıkarken, ardından altıncı ana sorun olarak Tokat’taki STK örgütlenmesinin yetersizliği, yedinci olarak ise yerel iş adamlarının birlikte hareket etmemeleri nedeniyle, Tokat’ın geçmiş birikimlerinden kaynaklanan fırsatların değerlerini bulamaması ve yeterince ticari atılımın hayata geçirilememesi şeklinde açıklandı.

“Tokat’ın tanıtımı yetersiz”

Sekizinci ve son sırada yer alan konuda ise, Tokat’ın güzelliklerinin ve rekabetçi yönlerinin içeride ve dışarıda yeterince tanıtılmaması olduğu belirlenmiştir. Tokat tarihinin, doğal güzelliklerinin hatta kentte gerçekleşen uluslararası yarışmaların dahi, yerel ve ulusal basında yeterince yer bulamadığı göz önüne çıkıştır. Bunlardan çoğu zaman büyük illerde yaşayan Tokatlıların dahi haberdar olmadığı yine öne çıkmıştır.

Çalıştay sırasında, bu sekiz temel sorundan hareketle, ‘Tokat’ın sosyo-ekonomik olarak gelişmesi için ne gibi projeler yapılabilir?’ sorusu üzerinde de düşünülmüş, fikirler alınmıştır. Proje geliştirme komitesine girdi olacak bu projelerle ilgili olarak, paydaşlar ile işbirliği içinde neler yapılabileceği, TOSİAD’ın nasıl bir bir rol oynayacağı, proje komitesinin çalışmaları sonucunda netleşmesi hedeflenmektedir.

TOSİAD tüm çalışmalarını kurumsal bir anlayışla ele almak istediği için hangi komiteleri etkinleştirmesi, bu komitelerin amaç ve hedefleri, olası kısa – orta vadeli projelerin neler olması gerektiği üzerinde katılımcıların görüşlerini alarak çalıştay uygulaması tamamlanmıştır. TOSİAD olarak bir sonraki ilk adımımız, öncelikle komitelerimizi geliştirmek ve etkinleştirmek olacaktır.

İşbirliği Yapılmalı!

Bunu takiben, kısa vadede Tokat’ın yerel kuruluş ve liderleriyle buluşmayı, birlikte Tokat’ın birikmiş temel sorunlarını ve bunların çözümüne yönelik projeleri, sürdürülebilir işbirliği anlayışıyla adım adım geliştirmek, bu projelerin tanıtımına yardım etmek ve hayata geçmesi için desteklemek için düzenli ve tekrarlanan çalışma platformları oluşturmayı amaçlamaktayız. Çalıştay raporu ile tüm TOSİAD il temsilciliklerinde öncelikle komitelerin daha da etkinleşmesi amaçlanmaktadır. TOSİAD İstanbul İl Temsilciliği bu rapor doğrultusunda, komitelerin işleyişini hızla yeniden örgütlemek ve İstanbul’daki hemşerilerini bu komitelere ve ilişkili süreçlere katmak istemektedir. Önümüzdeki kısa ve orta vadede, daha iyi örgütlenerek ve iş birliği yaparak güçlenmeli, kurumsallaşmalı ve Tokat’ı geliştirmek için çalışan tüm paydaşlarımıza destek sağlayabilecek bir yapıya ulaşmalıyız.

Bu doğrultuda komite çalışmalarımıza katkı yapmaya ve destek vermeye istekli tüm Tokat’lı girişimci, uzman ve iş adamlarını TOSİAD il temsilciliklerine beklemekteyiz.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu